-موقعیت ممتاز استان به لحاظ قرار گرفتن در کریدور انرژی کشور و دسترسی به خطوط اصلی انتقال نفت و گاز و فرآورده های نفتیوخطوط انتقال انرژی برق

 -پوشش مناسب راه های ارتباطی داخل و خارج از استان (آزاد راه، راه اصلی، راه فرعی، راه آهن،)... بهره مندی از فرودگاه مسافری و مرز هوایی

-وجود 1 نیروگاه فعال 055 مگاواتی برق و 3 نیروگاه سیکل ترکیبی در حال احداث

-وجود بستر الزم جهت گازرسانی به صنایع پرمصرف در تمامی 8 شهرستان استان زنجان به لحاظ وجود خطوط انتقال پرفشار گاز طبیعی

 -پوشش مناسب خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات مناطقمختلف استان 

-وجود مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و دانشگاه تحصیات تکمیلی علوم پایه

 -وجود منطقه ویژه اقتصادی استان( در دست ایجاد) 

-وجود گمرك در استان -وجود نمایشگاه بین المللی در جهت اهداف نمایشگاهها و ایجاد تعامل بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

 -وجود شرکت های حمل و نقل داخلی و بین المللی کاال و مسافر و ظرفیت باالی ناوگان باربری و مسافربری استان 

-وجود زمینه های مناسب سرمایه گذاری در ایجاد نیروگاه ها بااستفاده از انرژی های تجدید پذیر ( بادی، خورشیدی، زمین گرمایی،زیست توده و )... با امکان خرید تضمینی برق تولیدی توسط دولت 

-امکان مشارکت بخش خصوصی در احداث سدها، شبکه های پایین دستی سدها، شبکه های توزیع آب شرب و تصفیه خانههای آب و فاضالب

loading...

 

            

loading...

 


نمایشگاه بین المللی کاسپین

شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین با در نظر گرفتن فضای عمومی کشور به ویژه فراهم شدن زمینه های حضور فعال در بخش خصوصی بعنوان تنها نمایشگاه صد در صد خصوصی ایران در امر تشکیل و برگزاری نمایشگاه ها، در سال 1383 با هدف ارتقای صنعت نمایشگاهی ایران تاسیس و با توجه به موقعیت مناسب جغرافیائی ، راه های ارتباطی زمینی ، هوایی و ریلی و نزدیکی به مرکز کشور ، اولین پروژه این شرکت در زمینه ایجاد مراکز نمایشگاهی در استان زنجان اجرا گردیده. تشویق و همکاری مسئولین محلی باعث شده که فضایی بالغ بر 22 هکتار در شمال شهر زنجان ، منطقه گاوازنگ که مشرف به شهر می باشد، جهت احداث محل دائمی نمایشگاه ها در اختیار شرکت کاسپین قرار گیرد. طراحی نمایشگاه با اقتباس از مراکز نمایشگاهی مدرن جهان صورت گرفته و اجرای کامل آن در 3 فاز پیش بینی شده است ، که در پایان دارای سالن های اصلی نمایشگاه به مساحت بیش از 52000 متر مربع فضای نمایشگاهی مسقف و بیش از 20000 متر مربع فضای نمایشگاهی باز ، مرکز برپایی کنفرانس های بین المللی ، هتل 5 ستاره ، انبار ، پارکینگ ، رستوران ، دفاتر تجاری ، کافی نت و ... می باشد


 

 دی ان ان