بهداشت، درمان و سلامت, استان زنجان, زنجان, پورتال استان زنجان, پورتال استان

 

 

 

 

 

 

تعداد مراکز بهداشت استان :

 

 

مرکز بهداشتی درمانی شماره 1
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
مرکز بهداشتی درمانی شماره 3
مرکز بهداشتی درمانی شماره4
مرکز بهداشتی درمانی شماره 5
مرکز بهداشتی درمانی شماره6
مرکز بهداشتی درمانی شماره 7
مرکز بهداشتی درمانی شماره 8
مرکز بهداشتی درمانی شماره9
مرکز بهداشتی درمانی شماره10
مرکز بهداشتی درمانی شماره 11
مرکز بهداشتی درمانی شماره 12
مرکز بهداشتی درمانی شماره 13
مرکز بهداشتی درمانی شماره 14
مرکز بهداشتی درمانی شماره15
مرکز بهداشتی درمانی شماره 16
مرکز بهداشتی درمانی شماره 17
مرکز بهداشتی درمانی شماره 18

 

مرکز آموزش درمانی آیت الله موسوی
بیمارستان بهمن
بیمارستان ولیعصر
بیمارستان دکتر بهشتی
بیمارستان ارتش
بیمارستان امام حسین
بیمارستان امید ابهر
بیمارستان رازی ماهنشان
بیمارستان بوعلی سینا خرمدره
بیمارستان امیرالمومنین خدابنده
بیمارستان شهدا آب بر

 

 

 

 

 

 

 

نام متخصص تلفن آدرس محل کار مطب
محترم حسيني پاتو بیــولـوژی 3261531 بيمارستان امام حسين سبزه ميدان – روبروي فروشگاه فرهنگيان – ط همکف'
مژگان دهقانی نیکی بيماريهاي زنــان و زايــمان بيمارستان امام حسين میدان انقلاب- روبروی مخابرات ساختمان پزشکان'
آتوسا دبیری اسکوئی بيماريهاي زنــان و زايــمان 4130000 بیمارستانن آیت اله موسوی- خ صفا- کلینیک نور '
بهناز مولائی بيماريهاي زنــان و زايــمان 4130000 آیت اله موسوی '
بیتا هرمز بيماريهاي زنــان و زايــمان 4130000 آیت اله موسوی ميدان انقلاب- ساختمان پزشكان پاستور'
مینا هنر بخش بيماريهاي زنــان و زايــمان 3235279 بهزیستی استان زنجان میدان انقلاب- ساختمان پزشکان پاستور- ط 2- شماره 36'
هاله رحمانپور پور زنجانی بيماريهاي زنــان و زايــمان 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی/ کلینیک نور ــــــ'
حمیده غلامی بيماريهاي زنــان و زايــمان 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
شیرین باباخانی بيماريهاي زنــان و زايــمان بیمارستان رازی ماهنشان '
شهربانو سعیدی بيماريهاي زنــان و زايــمان بیمارستان شهدای طارم '
فاطمه خانمحمدی بيماريهاي زنــان و زايــمان خدابنده – بیمارستان امیرالمؤمنین قیدار- میدان شهدا- جنب داروخانه دكتر محرمي طبقه سوم'
شبنم وثوقی بيماريهاي زنــان و زايــمان خدابنده – بیمارستان امیرالمؤمنین قیدار- خ امام- روبروی داروخانه محرمی- کوچه شهید مرحمت کریمی'
افسانه علی مددتفرشی بيماريهاي زنــان و زايــمان بیمارستان ولیعصر '
ماندانا نعمت صابري بيمارستان اميرالمومنين خدابنده قيدار- ميدان شهدا- جنب آزمايشاه دانش- پلاك1'
رقيه اسكندري بيماريهاي زنــان و زايــمان 4130000 بيمارستان آيت اله موسوي نرسیده به میدان ارک – کوچه شادمان- ساختمان نامور'
گيسو عباسي قهرمانلو بيماريهاي زنــان و زايــمان بيمارستان امام حسين خ سعدي وسط – نرسيده به چهارراه سعدي – جنب آزمايشگاه رازي ساختمان دکتر جودي'
ابوالحسن انصاري متخصص بيماريهاي کودکان 3229142 سعدي وسط- گروه پزشکي فارابي'
بهرام اجلي متخصص بيماريهاي کودکان 3222487 امام حسین خ سعدي وسط- ابتداي خ زينبيه- ساختمان فردوس'
پرويز نوروزي متخصص بيماريهاي کودکان 3226564 خ شهدا- ابتدای چهارراه امیرکبیر ساختمان امیرکبیر طبقه اول '
حسين بابائي متخصص بيماريهاي کودکان 4241617 بیمارستان آیت اله موسوی چهارراه سعدي- ابتداي خ سعدي شمالي- ساختمان پزشک مهر- جنب درمانگاه شماره 3'
مهناز مولائی متخصص بيماريهاي کودکان میدان ارک- معاونت درمان دانشگاه '
ناهید جعفری متخصص بيماريهاي کودکان شبکه بهداشت استان ورودي گلشهر كاظميه- ساختمان پزشكان خاتم'
سيد رضا هاشمي فشارکي متخصص بيماريهاي کودکان 5241290 بیمارستان آیت اله موسوی ميدان ارک- ساختمان پزشکان محسن- ط 2 داروخانه رازي'
سيدعلينقي کاظمي متخصص بيماريهاي کودکان 3221227 بیمارستان آیت اله موسوی خ شهدا- خ استانداری سابق - ساختمان پزشکان - پ 39'
سيد يوسف مجتهدي متخصص بيماريهاي کودکان 3263030 معاونت درمان دانشگاه ميدان ارک – روبروي بيمارستان بهشتي – طبقه 1'
سيدعباس مرتضوي متخصص بيماريهاي کودکان 3262343 امام حسین خ سعدي وسط- روبروی پاساژ ایران زمین- ساختمان سهند طبقه دوم- واحد 204'
منصور صادق زاده متخصص بيماريهاي کودکان 3225666 بیمارستان آیت اله موسوی چهارراه سعدي- ابتداي خ سعدي وسط- كوچه قلعه- پلاك 98 طبقه سوم'
پریسا خوشنویس اصل متخصص بيماريهاي کودکان 4130000 درمانگاه شماره6- بیمارستان آیت اله موسوی '
حسن بختياري متخصص بيماريهاي کودکان 3238345 بیمارستان آیت اله موسوی سعدي وسط- روبروي مخابرات ساختمان زرتشت طبقه دوم واحد 202'
پاسیتا والمونته متخصص بيماريهاي کودکان 3225555 بیمارستان شهید بهشتی سعدی وسط- ساختمان پزشکان صدف واحد 15'
علی اسکندرزاده قره قیه متخصص بيماريهاي کودکان 7289239 کلینیک سینا+ كلينيك قائم '
سيده زهره ترابي متخصص بيماريهاي کودکان 3233777 بیمارستان آیت اله موسوی خ سعدي وسط- ساختمان پزشکان صدف ط 1 – پ 17'
منوچهر تقی لو متخصص بيماريهاي کودکان 3230119 آیت اله موسوی سعدی وسط- ساختمان حکیم- طبه 2- واحد 10'
علی کوشا متخصص بيماريهاي کودکان بیمارستان آیت اله موسوی '
ماریا حسین زاده متخصص بيماريهاي کودکان بیمارستان امام حسین '
وحید قاهری شرقی متخصص بيماريهاي کودکان 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
فرزانه معزي متخصص بيماريهاي کودکان 3222210 بیمارستان آیت اله موسوی خ سعدي وسط- روبروي مخابرات، ساختمان پاستور'
فردین اسدی متخصص بيماريهاي کودکان 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
فراز سليماني متخصص بيماريهاي کودکان بيمارستان اميرالمومنين خدابنده- خ امام- جنب داروخانه محرمي'
طاهره پرويني متخصص بيماريهاي کودکان بيمارستان اميرالمومنين '
عاکفه احمدي افشار فوق تخصص آیمونولوژی و آلرژی اطفال 3223637 بیمارستان آیت اله موسوی سعدي وسط- ابتداي خ زينبيه- ساختمان پزشكان سهيل'
کامبیز داوری فوق تخصص بيماريهاي کودکان بیمارستان آیت اله موسوی '
بهناز فلک الافلاکی فوق تخصص بیماریهای آنکولوژی کودکان بیمارستان آیت اله موسوی سعدي وسط- روبروي كتابخانه سهروردي- ساختمان سينا'
اصغر مرزبان شیرخوارکلی فوق تخصص نوزادان بیمارستان آیت اله موسوی خ سعدی وسط – جنب بانک کشاورزی ساختمان کیمیا'
کامبیز افتخاری فوق تخصص گوارش اطفال و متخصص اطفال 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی سعدي وسط- جنب پاساژ گلها- ساختمان حكيم'
محبوبه دلیرروی فرد فوق تخصص قلب و بیماریهای اطفال 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
حسن پور مشتاق فوق تخصص عفونی اطفال 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
دیانا نوامی دیاز جراحی اطفال 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
حمیدرضا حاجی حسن جراحی اطفال 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
فاطمه جعفری متخصص بهداشت مادر و کودک 7281300 خ پروین اعتصامی-دانشکده پزشکی و بهداشت '
رضاشروين بدو فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكي+ كلينيك نور '
سيد علي جاودان مولائي م - داخلي 5239542 امام حسين چهارراه سعدي- خ بعثت، جنب سازمان انتقال خون - ساختمان سعدي'
عليرضا خادم المله م - داخلي 3225742 مرکز آموزشي و درماني وليعصر سعدي وسط – ابتداي خ زينبيه – ساختمان فردوس'
نادر حيدرزاده م - داخلي 3235150 بیمارستان ارتش خ سعدي وسط – ميدان انقلاب – ساختمان پاستور'
فضل اله آیت الهی م - داخلي بیمارستان موسوی خ زینبیه- ساختمان 8 بهشت- ط 4'
حميدرضا سخائي م-داخلي 5242928 درمانگاه مطهری ميدان ارک – ابتدای خ 17 شهریور– طبقه زيرزمين'
محمدحسن رستمخانی م - داخلي 4256636 ابتدای خ سعدی شمالی- ساختمان پزشکان مهر طبقه 2'
هرمز بشارتي م - داخلي 3228192 چهارراه اميرکبير- اول شهدا'
وحدت زنبوری م - داخلي مرکز آموزشي و درماني وليعصر '
بابک رضائی م - داخلي بیمارستان امام حسین ابتدای خ سعدی شمالی- ساختمان پزشکان شهریار'
نیلوفر احمدی مقدم م - داخلي بیمارستان ارتش '
زهرا سلطاني م - داخلي 5266100 چهارراه سعدي- كلينيك بهشتي سهروردي '
نسرين نقيلو م - داخلي 3229161 بيمارستان امام حسين سعدي وسط - نبش ک باقري - ساختمان دکتر جودي'
مجيد ولي زاده م- داخلي - فوق تخصص غدد 4254023 بيمارستان وليعصر چهارراه سعدي – جنب درمانگاه عليمردايان- ساختمان پزشکان مهر-ط 2'
فرانک شريفي قروه فوق تخصص غدد و متخصص داخلی 3230360 بيمارستان وليعصر سعدي وسط- نبش کوچه باقري - ساختمان دکتر جودي'
حسین چیتی فوق تخصص غدد و متخصص داخلی 3229885 بيمارستان وليعصر سعدی وسط (میدان انقلاب)- ساختمان پزشکان پاستور طبقه 4- واحد 405'
بهمن طالبي پور متخصص داخلي و فوق تخصص بیماریهای گوارشی 3225522 مرکز آموزشي و درماني وليعصر خ سعدي وسط – ساختمان صدف'
ستار جعفري فوق تخصص گوارش كبد خ سعدي وسط- ميدان انقلاب ساختمان پاستور'
مرتضي نظريان فوق تخصص گوارش 4253412 مرکز آموزشي و درماني وليعصر چهارراه سعدي - ابتداي خ سعدي شمالي- س پزشکان مهر'
فتح اله دهقاني فوق تخصص گوارش بالغين 71866 مرکز آموزشي و درماني وليعصر '
سعید آقاحسن کاشانی فوق تخصص بیماریهای ریه و متخصص داخلی بيمارستان وليعصر سعدی وسط (میدان انقلاب)- ساختمان پزشکان پاستور'
صمد قدرتي فوق تخصص بیماریهای ریه و متخصص داخلی 3235150 بيمارستان وليعصر ميدان انقلاب- ابتداي خ سعدي وسط – ساختمان پاستور'
آرزو کریمی مقدم متخصص چشم مرکز آموز شي و درماني وليعصر چهارراه سعدی- روبروی بیمارستان بهشتی- ساختمان ارک'
فرامرز نظري متخصص چـــشم 3261531 بیمارستان امام حسین سبزه ميدان- روبروي فروشگاه فرهنگيان 61531-29331 '
رضا عظيمي متخصص چـــشم 3233712 بيمارستان ارتش خ امام- جنب بیمه البرز- ساختمان ممتاز- طبقه 2- واحد 207'
آرمان فکري جراح و متخصص چشم 2593232 مرکز آموز شي و درماني وليعصر سعدي وسط'
عباي افكاري جراح و متخصص چشم 3222100 مرکز آموز شي و درماني وليعصر خ سعدي وسط – طبقه فوقاني داروخانه عتيق ساختمان سهند- طبقه زيرزمين واحد 105'
محمدرضا باقرزاده جراح و متخصص چشم 3236445 مرکز آموزشي و درماني وليعصر خ شهداء- ساختمان پزشکان- شماره 39'
محمد فاتحي فلوشيپ قرنيه مرکز آموزشي و درماني وليعصر سبزه ميدان- ساختمان پزشكان'
جلال درخشنده فلوشیپ جراح ویتره و رتین و متخصص چشم 4268888 مرکز آموزشي و درماني وليعصر چهارراه سعدي – ابتداي خ سعدي شمالي- س پزشکان مهر'
جمشيد وفا فلوشیپ قرنیه 3229839 مرکز آموزشي و درماني وليعصر خ شهداء – پ 41'
کامران آدرخویش م-راديولوژي و سونوگرافي بیمارستان آیت اله موسوی + کلینیک تخصصی نور '
فریبا براتی م-راديولوژي و سونوگرافي 3232334 میدان انقلاب- ساختمان پزشکان پاستور- طبقه زیرزمین'
بهزاد معماري م- راديولوژي و سونوگرافي 3238050 سعدي وسط – جنب خ 7 تير - ساختمان صدف – طبقه زيرزمين'
پرويز قزلباش م- راديولوژي و سونوگرافي 3234517 مرکز آموزشي و درماني وليعصر چهاراه اميرکبير – ابتداي خ شهدا – ساختمان اميرکبير'
محمد کابلي م- راديولوژي و سونوگرافي 3234636 چهارراه سعدي- روبروي انتقال خون'
رقيه عظيمي '
مسعود محمديان م- راديولوژي و سونوگرافي 3224180 بيمارستان آيت اله موسوي سعدي وسط- بالاتر از مخابرات س پ سينا'
بتول ذبيحيان م- راديولوژي و سونوگرافي 3234517 اميرکبير'
ياسمن بيات م- راديولوژي و سونوگرافي 3224800 بيمارستان آيت اله موسوي سعدي وسط- بالاتر از مخابرات س پ سينا'
افشار رمضانپور م- پــوست و مو 3238956 انتهاي اتوبان شيخ فضل ا—نوري- مرکز آموزشي و درماني وليعصر سعدي وسط- جنب خ 7 تير – ساختمان پزشکان صدف'
منصور مرادلو م- پــوست و مو 3220175 سعدي وسط-ساختمان زرتشت- طبقه سوم (3)- واحد 303'
صغری حسین خانی م- پــوست و مو 3262794 کلینیک تخصصی بهشتی/ بیمارستان ولیعصر میدان انقلاب ساختمان پزشکان پاستور طبقه سوم'
مريم امينيان م- پــوست و مو 3229882 بيمارستان وليعصر چهارراه انقلاب- روبروي مخابرات- ساختمان پزشكان پاستور- طبقه چهارم- واحد 403'
محسن فياض م- پــوست و مو بيمارستان بهشتي میدان انقلاب- روبروی مخابرات'
امير منصوري م - جراحي عمومي 3229339 چهارراه امير کبير- ابتداي خ شهداء'
خليل بزازيان م - جراحي عمــومي 3232285 مرکز آموزشي و درماني وليعصر خ سعدي وسط- روبروي خ 7 تير- طبقه فوقاني آژانس هواپيمائي فاروس تور'
علي محمدي م - جراحي عمومي 3238474 بيمارستان امام حسين خ سعدي وسط- روبروي مخابرات'
فرشاد عميد م - جراحي عمــومي 3229346 بیمارستان آیت اله موسوی چهارراه سعدي- نبش داروخانه شاهرخ – کوچه قلعه'
محمد کشاورز م - جراحي عمومي 3234897 بيمارستان امام حسين و ارتش خ- سعدي وسط- نبش خ 7 تيرساختمان پزشکان صدف – واحد 8'
محمد حسين مقيمي م - جراحي عمومي 3226779 بيمارستان آيت اله موسوي خ سعدي وسط- ابتداي خ زينبيه – ساختمان 8 بهشت'
علي شقاقي م - جراحي عمومي 3226355 بيمارستان وليعصر خ امام – جنب بانک ثامن الائمه (مطب سابق مرحوم دکتر شقاقي)'
محمدرضا طوبائی بابازاد م - جراحي عمومي 3262072 بيمارستان وليعصر میدان انقلاب- ساختمان پزشکان پاستور طبقه 2- مطب مشترک دکتر فکور'
سیدنجات حسینی فوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبائي بیمارستان آیت اله موسوی '
محمدرضا بسيمي م-جراحي عمومي 3234636 بيمارستان وليعصر سعدی وسط- ساختمان حکیم- ط 1- واحد 7'
دارویش ناظمی سلمان م-جراحي عمومي بیمارستان آیت اله موسوی '
طاهر عرفانی فام م-جراحي عمومي مرکز آموزشي و درماني وليعصر میدان انقلاب- ساختمان پزشکان پاستور'
عنایت اله کریمیان فوق تخصص قلب و عروق 4130000 بيمارستان آيت اله موسوي '
اميرعباس جراحي علمداري م-جراحي عمومي 3227050 مرکز آموزشي و درماني وليعصر سعدي وسط – ساختمان صدف – طبقه 2 واحد 21'
کريم سعادتي فوق تخصص جراحی توراکس - جراحي عمومي بیمارستان آیت اله موسوی سعدي شمالي-ساختمان مهر- پ 276'
رضا مناني م - جراحي عمـومي 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
فلور فکور م - جراحي عمـومي 3262072 مرکز آموزشي و درماني وليعصر ابتداي خ سعدي وسط – ساختمان پاستور'
پريسا بهمني م - جراحي عمومي 3262628 بیمارستان امام حسین سعدي وسط – ميدان انقلاب'
رضا حسن زاده ماکويي م- بيماريهاي قلــب و عـــروق مرکز آموزشي و درماني وليعصر چهارراه سعدي - روبروي بيمارستان بهشتي'
يحيي جابري م- بيماريهاي قلــب و عـــروق 4242063 مرکز آموزشي و درماني وليعصر اول خيابان صفاه- نرسيده به دروازه رشت- نبش كوچه شهيد رفيعي- جنب درمانگاه امام علي- ساختمان پونه طبقه 3'
سيد امير کسائي م- بيماريهاي قلــب و عـــروق بيمارستان بهشتي خ سعدي وسط- روبروي خ 7 تير- طبقه فوقاني آژانس هواپيمائي فاروس تور'
رویا سلیمی م- بيماريهاي قلــب و عـــروق 3231395 بیمارستان ولیعصر سعدی وسط- جنب بانک تجارت- ساختمان پزشکان فارابی طبقه اول'
شقایق رشیدی م- بيماريهاي قلــب و عـــروق بیمارستان ولیعصر ابتدای خ سعدی وسط- روبروی اداره مخابات- ساختمان زرتشت طبقه 4- واحد 404'
مرتضي متدين م- بيماريهاي قلــب و عـــروق 3238363 کلينيک بيمارستان بهشتي سعدي وسط – جنب پاساژ گلها- ساختمان حکيم طبقه 1 '
عذار اميدي م- بيماريهاي قلــب و عـــروق 3262525 بيمارستان امام حسين ميدان ارک - روبروي بيمارستان بهشتي'
ماهرخ فرخي خانقاه م- بيماريهاي قلــب و عـــروق آیت اله موسوی '
سپيده سخنور دانشنامه تخصصی بیماریهای قلب و عروق -فلوشیپ اینترونشنال كاردیولوژی 3222955 آیت اله موسوی خ سعدي وسط – طبقه فوقاني داروخانه عتيق ساختمان سهند 105'
خلیل محمودی دانشنامه تخصصی بیماریهای قلب و عروق-فلوشیپ اینترونشنال كاردیولوژی 4130000 آیت اله موسوی + کلینیک نور خ سعدي وسط – پائين تر از خ 7 تير - ساختمان پزشک صدف'
بهروز محمدي جراح متخصص مغز و اعصاب 3260121 مرکز آموزشي و درماني وليعصر سعدي وسط – پائين تر از مخابرات - ساختمان پاستور– پ 34'
احمد ايرواني جراح متخصص مغز و اعصاب 3224580 مرکز آموزشي و درماني وليعصر سعدي وسط- کوچه قلعه(كوچه داروخانه شاهرخ)- ساختمان پزشکان- طبقه همکف'
بابک محبوبی جراح متخصص مغز و اعصاب 5256432 آيت اله موسوي '
فرهاد گلي پور متخصص مغز و اعصاب 327464 مرکز آموزشي و درماني وليعصر سعدي وسط - روبروي فروشگاه بزرگ بهاره- جنب بانک رفاه ساختمان سهند'
مهدی مقبولی متخصص مغز و اعصاب 3223065 بیمارستان ولیعصر میدان انقلاب- روبروی مخابرات- ساختمان پزشکان زرتشت'
بابک خادم رهگشای متخصص مغز و اعصاب 4244424 مرکز آموزشي و درماني وليعصر ابتدای خیابان سعدی شمالی- ساختمان پزشکان شهریار'
سيدعبدالرضا قريشي متخصص مغز و اعصاب مرکز آموزشي و درماني وليعصر چهارراه سعدی- ابتدای خ سعدی شمالی- ساختمان پزشکان مهر'
محمدرضا مرتضائي متخصص مغز و اعصاب 32221347 مرکز آموزشي و درماني وليعصر خ سعدي وسط - روبروي کتابخانه سهروردي – ساختمان سينا'
مهران يوسفي متخصص مغز و اعصاب 5241290 مرکز آموزشي و درماني وليعصر ميدان ارک – ضلع غربي ميدان - ساختمان پزشکان'
سعيد ممتازي م-اعصاب و روان (روانپزشکی) 3222162 بيمارستان شهيد بهشتي سعدي وسط- ابتداي خ زينبيه- ساختمان فردوس'
جعفر عطاری مقدم روانپزشکی) کلینیک نور + بيمارستان بهشتي '
عليرضا آقاجانلو م-اعصاب و روان 3238445 كلينيك سهروردي بيمارستان شهيد بهشتي '
محمد حسين قاسمي م-اعصاب و روان 3221357 نرسیده به میدان ارک- کوچه شادمان- ساختمان نامور'
محمدرضا اسكندري م-اعصاب و روان بيمارستان وليعصر خ سعدي وسط- نبش كوچه باقري- ساختمان پزشكان - طبقه دوم'
سیدابوالفضل قریشی م-اعصاب و روان بیمارستان دکتر بهشتی '
مینا شعبانی م-اعصاب و روان بیمارستان دکتر بهشتی '
حسن فلاح پور م- روانپزشكي 2186672 خ صفا- درمانگاه امام علي (ع) ميدان انقلاب- ساختمان پزشكان پاستور'
ليلا خواصي م-اعصاب و روان 3222210 مرکز آموزشي و درماني بهشتي (کلينيک) نرسیده به میدان ارک – کوچه شادمان- ساختمان نامور'
بهمن قزلباش متخصص ارتوپدي 3229513 بیمارستان آیت اله موسوی سعدي وسط- ساختمان پزشکان صدف'
سیدحسین میراسماعیلی م- ارتوپدي 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی میدان انقلاب- ساختمان پزشکان پاستور طبقه زیرزمین'
مهران ستاره م-ارتوپدي 4241289 بیمارستان آیت اله موسوی چهارراه سعدي- ابتداي سعدي شمالي – ساختمان پزشکان'
رامين فرزام م-ارتوپدي 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
مجيد عسكري م-ارتوپدي بيمارستان ارتش '
محمدرضا حسني م-ارتوپدي 4260575 بیمارستان آیت اله موسوی چهارراه سعدي- بن بست دارائي- ساختمان عارف- واحد 4'
ابراهيم اميري م-ارتوپدي 3262929 بيمارستان امام حسين ميدان ارک - روبروي بيمارستان بهشتي'
ايوب پزشكي فوق تخصص كليه انتهاي اتوبان شيخ فضل ا—نوري- مرکز آموزشي و درماني وليعصر اول خ زينبيه- ساختمان هشت بهشت- واحد 102'
رامین محمدی فوق تخصص كليه و متخصص داخلي مرکز آموزشي و درماني وليعصر '
رضا کفاش نیری م-ارولوژي بیمارستان آیت اله موسوی ابتدای خ زینبیه- ساختمان 8 بهشت ط 2 واحد 205 '
حسن یاری م-ارولوژي 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
عباس هادي م-ارولوژي 3221323 بيمارستان امام حسين سعدی وسط- نبش خ 7 تیر ساختمان پزشکان سینا'
محمدرضا رحماني م-ارولوژي 3225082 بیمارستان آیت اله موسوی سعدي وسط – جنب پاساژ گلها- ساختمان حكيم- طبقه اول – واحد 7'
عليرضا كمالي م-ارولوژي بيمارستان امام حسين میدان انقلاب- ساختمان پاستور '
رقیه همدانی انزابی بیمارستان موسوی خ سعدی وسط- خ زینبیه- روبروی ساختمان هشت بهشت- ساختمان الماس (طبقه فوقانی داروخانه قانون)- طبقه 2 واحد 203'
ناصر مرادي م-ارولوژي 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی سعدي وسط'
مهدي فروزش متخصص پزشكي قانوني خ امام- كوچه گيلك- سازمان پزشكي قانوني '
ايمان شيرين بك متخصص جراحی فک و صورت بيمارستان آيت اله موسوي سعدي شمالي- روبروي بيمارستان ارتش'
مسعود هداوند متخصص جراحی فک و صورت بیمارستان ولیعصر میدان ارک- کوچه پرستار- ساختمان هلنا'
مژگان جلال زاده فوق تخصص نفرولوژي بیمارستان ولیعصر میدان انقلاب- ساختمان پزشکان پاستور'
سجاد نادري م-گوش و حلق و بيني میدان انقلاب – روبروی مخابرات – ساختمان پاستور'
ناتاشا بزرگ زاده م-گوش و حلق و بيني مرکز آموزشي و درماني وليعصر خ سعدی وسط- خ زینبیه ساختمان صدر'
سعيد طلائي زنجاني م-گوش و حلق و بيني 3231931 مرکز آموزشي و درماني وليعصر سعدي وسط - روبروي کتابخانه سهروردي – ساختمان سينا'
سيد محمود ناصري م-گوش و حلق و بيني مرکز آموزشي و درماني وليعصر سعدي وسط – نرسيده به ميدان انقلاب - جنب داروخانه تاج کي'
ناصر حکمي م-گوش و حلق و بيني 3236947 بيمارستان وليعصر خ شهداء – نرسيده به امير کبير – ساختمان پزشکان 39- جنب داروخانه تاج کي'
علی شهرستانی م-گوش و حلق و بيني بيمارستان وليعصر خ سعدی وسط (ابتدای میدان انقلاب) روبروی مخابرات – ساختمان پزشکان'
امیر سجادیان م-گوش و حلق و بيني 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی '
علیرضا جان دانه م-گوش و حلق و بيني 3225752 بيمارستان وليعصر خ سعدی وسط- خ زینبیه – ساختمان پزشکان فردوس طبقه اول'
زهرا رحماني م-گوش و حلق و بيني بيمارستان وليعصر خ سعدی وسط- ساختمان پاستور'
شروين سپنج م-گوش و حلق و بيني 3264313 خ سعدي وسط- جنب پاساژ گلها-ساختمان پزشكان حكيم واحد 19 '
وحيده شوشي دزفولي م-گوش و حلق و بيني 3221921 میدان انقلاب – روبروی مخابرات – ساختمان پاستور'
حامد امامي م-گوش و حلق و بيني بيمارستان وليعصر ميدان انقلاب- روبروي اداره مخابرات- كوچه زرناني- ساختمان پزشكان زرتشت'
افسانه کرمی متخصص بيماريهاي عفوني بیمارستان دکتر بهشتی- كلينيك سهروردي '
بهرام حاجی کریم همدانی متخصص بيماريهاي عفوني بيمارستان وليعصر+بیمارستان دکتر بهشتی '
احمدرضا مبين متخصص بيماريهاي عفوني بيمارستان وليعصر '
الهام صدر متخصص بيماريهاي عفوني 5239776 بيمارستان ارتش خ شهدا- ابتداي چهارراه اميركبير- روبروي ساختمان امير كبير پلاك 12 واحد 6'
منيژه جرء پناهي متخصص بيماريهاي عفوني بیمارستان دکتر بهشتی- كلينيك سهروردي '
شاهرخ عطاريان فوق تخصص جراحي ترميمي پلاستيك و سوختگي 4130000 بیمارستان آیت اله موسوی ميدان انقلاب- ساختمان پاستور'
عبدالامير فيضي م- ميکروبيواوژي بيمارستان وليعصر آزمايشگاه پاتولوژي '
نادر غفاري م-پاتولوژي بیمارستان آیت اله موسوی '
رقيه کابلي پاتولوژي بیمارستان آیت ال... موسوی '
رضا ملكي پيربازاري پاتولوژي هلال احمر+ بيمارستان موسوي '
عباس اكبري متخصص بيوشيمي پزشكي 3229836 خ سعدي وسط- آزمايشگاه پاستور '
عبدالکریم شیخی ایمــونولـوژی دانشکده پزشکی '
احمد جلیلوند م-پاتولوژي 9122413801 هلال احمر – بیمارستان دکتر بهشتی '
ابوالفضل نظریان م-پاتولوژي دانشکده پزشکی '
مستانه علائی آسیب شناسی بیمارستان آیت اله موسوی '
سوسن علائي متخصص آسيب شناسي بيمارستان وليعصر بخش آسيب شناسي '
بهرام امینی پاتو بیــولـوژی دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی '
حمید باغچه سرائی پاتو بیــولـوژی 3230504 خ سعدی وسط- نبش کوی غدیر پ 307 '
علی عطائیان دکترای انگل شناسی 3229836 خ سعدی وسط - آزمایشگاه پاستور '
صدرالدین کلانتری سلطانیه بیوشیمی پزشکی 3223070 '
عباسعلی نوریان م- انگل شناسی 3230504 دانشگاه علوم پزشکی زنجان '
عبدالمجيد قائم پناه م-پاتولوژي 4257933 بیمارستان آیت اله موسوی '
مهسا رادمنش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان آیت اله موسوی ابتدای خ سعدی وسط- ساختمان پزشکان پاستور واحد 503'
بهزاد خياط آذري فرهاد متخصص طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان آیت اله موسوی خ سعدي وسط- كوچه داروخانه شاهرخ (كوچه قلعه)- ساختمان مجاور فيزيوتراپي سعدي- طبقه اول'
غلامرضا احمدي م- پزشکي هسته اي 3225555 بيمارستان وليعصر سعدي وسط – پائين تر از خ 7 تير - ساختمان پزشکان صدف- پ 144- واحد 15'
صفر حيدري متخصص بيهوشي ميدان ارک- ضلع غربي ميدان – طبقه فوقاني داروخانه رازي - ساختمان پزشکان محسن'
عباس جراحي علمداري متخصص بيهوشي بيمارستان وليعصر خ سعدي وسط- ساختمان صدف'
علي اصغر بيگي متخصص بيهوشي بيمارستان ارتش خ سعدي وسط- ابتداي خ زينبيه – ساختمان پزشكان كورش'
مجتبي قهرماني متخصص بيهوشي 3221563 ميدان انقلاب، ابتداي خ سعدي وسط، ساختمان صدر'
محمدعلی سرداری متخصص بيهوشي بیمارستان دکتر بهشتی '
فیروزه رازقی متخصص بيهوشي بیمارستان ولیعصر '
ساغر صمیمی سده متخصص بيهوشي بیمارستان امام حسین '
ليدا اسکندري متخصص بيهوشي مرکز آموزشي و درماني وليعصر + كلينيك جراحي محدود شفا ـــــ'
مهدی قائمی متخصص بيهوشي مرکز آموزشي و درماني وليعصر '
محمدحسین بروجردی متخصص بيهوشي 4130000 آیت ا... موسوی '
مجيد انصاري متخصص بيهوشي 4130000 آیت ا... موسوی '
ترانه نقيبي محمودآبادي متخصص بيهوشي 4130000 آیت ا... موسوی '
محمدرضا جمشیدی فلوشیپ تخصص بیهوشی قلب و توراکس 4130000 آیت اله موسوی + میدان ارک- کلینیک سهروردی '
علیرضا صادقی فوق تخصص رماتولوژی 3221252 بیمارستان ولیعصر چهارراه سعدی- روبروی بیمارستان بهشتی- ساختمان ارک'
مرجانه کريمي م-داخلي(فوق تخصص رماتولوژي) بيمارستان وليعصر کوچه مشکی- مابین چهارراه دوم و سوم- درمانگاه فارابی'
مينوش مقيمي م-داخلي(فوق تخصص آنکولوژي،خون شناسي) بيمارستان وليعصر کوچه مشکی- مابین چهارراه دوم و سوم- درمانگاه فارابی'
شبنم آزاده دل متخصص دندانپزشکي کودکان شبكه بهداشت استان میدان انقلاب- ساختمان پزشکان زرتشت'
مريم عباس زاده خليل آباد متخصص دندانپزشکي ترميمي 4263834 فلکه اول کوچمشکی-بلوار سرداران شهید- قبل از رستوران شهریار ساختمان یاران طبقه 4- واحد شرقی'
عماد کوثریه متخصص اندودانتيکس سعدي وسط- كوچه زند'
مسعود یاغچی تبریزی متخصص ارتودنسی 4271616 بيمارستان بهشتي- کلينيک دندانپزشکي کوچه مشکي – چهارراه اول- جنب تالار ابريشم'
سحر ستاري خواص متخصص اندودانتيکس سعدي وسط- كوچه زند'
آذر اصلاني مقدم م-ايندودانتيکس 4271616 بيمارستان بهشتي- کلينيک دندانپزشکي کوچمشکی- 20 متری اصلی- چهارراه دوم- جنب تالار ابریشم پ 586'
محمد جولائی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی 5269585 خ صفا- کلینیک دندانپزشکی سعدی شمالی- روبروی اداره برق ساختمان تجاری دیاموند- طبقه اول'
وهاب شیعه زاده متخصص اندودانتیکس 4258703 خ صفا- کلینیک دندانپزشکی خ صفا- روبروي كارخانه كبريت سابق- كوچه شهيد دهاري- طبقه اول واحد 104'
فرهاد اقمشه متخصص راديولوژي دندان، فك و صورت خ صفا- کلینیک دندانپزشکی سعدي وسط- كوچه زند - پلاك 10 – مركز راديولوژي فك و صورت جم'
الهام زاجكاني متخصص دندانپزشكي ترميمي و زيبائي خ صفا- کلینیک دندانپزشکی ميدان ارك- جنب بيمارستان بهشتي- خ پرستار- ساختمان هلنا- طبقه اول واحد 3'
آسيه قاسميان کارشناسی مامائی خ سعدي وسط – جنب کتابفروشي سهروردي'
فاطمه آقامحمدي کارشناسی مامائی اسلام آباد- 20 متري مدني- روبروي داروخانه دكتر حاتمي- جنب بانک سپه'
سيده آزاده حسيني کارشناسی مامائی خيابان شيخ فضل اله نوري- روبروي بانك قوامين- مطب در حسين مجتهدي (آزاده حسيني)'
اعظم رضائی کارشناسی مامائی سبزه ميدان – ابتداي خ طالقاني- ساختمان پزشکان- ط 1'
خديجه فرهادي کارشناسی مامائی اسلام آباد- 20 متری مدنی- روبروی بانک ملی'
خدیجه حسنلو کارشناسی مامائی خ شهدا- ساختمان پزشکان لقمان'
رعنا صفا کارشناسی مامائی خ سعدی وسط- ابتداي خ زينبيه ساختمان پزشکان'
زهرا باقري کارشناسی مامائی اسلام آباد- خ آیت اله صدوقی پ 103'
سروناز والي کارشناسی مامائی سعدی وسط – ساختمان پزشکان صدف'
سيده سعيده يعسوبي کارشناسی مامائی خیابان شهدا – ساختمان پزشکان شماره 39'
سيده مهين يعسوبي کارشناسی مامائی خیابان شهدا – ساختمان پزشکان شماره 39'
فريده تاران کارشناسی مامائی خيابان شهدا- ابتداي چهارراه اميركبير- روبروي ساختمان اميركبير- طبقه اول'
لیلا علیمحمدی کارشناسی مامائی اسلام آباد- 20 متری شهید مدنی'
مريم عيسي خان بيگي کارشناسی مامائی اسلام آباد- 20 متری مدنی- روبروی بانک ملی'
مژگان سپهري کارشناسی مامائی خ شهدا- ابتدای چهارراه امیرکبیر- ساختمان اميرکبير- زیرزمین'
مليحه زرگر کارشناسی مامائی خ سعدي وسط - روبروي فروشگاه بزرگ بهاره- ساختمان سهند'
مريم راه پيما کارشناسی مامائی زيباشهر- نبش عميد زنجاني 3- فاز 1- جنب فروشگاه پگاه – كلينيك مهر- جنب داروخانه دكتر جباري'
مهرانگيز حيدري کارشناسی مامائی فرودگاه- نبش خ درمانگاه'
هنگامه حنيفي کارشناسی مامائی خيابان فرودگاه- جنب بانك مسكن طبقه فوقاني داروخانه روزبه'
مليحه جعفري کارشناسی مامائی بي سيم'
زهرا خالقي کارشناسی مامائی بي سيم- مجتمع درماني كوثر'
الهام نصيري کارشناسی مامائی منزل: كوي لاله- خيابان 30 متري فردوس- پلاك 21'
زلیخا احمدی کارشناسی مامائی قیدار- خ امام- کوچه علمدار1 بن بست علمدار 1 '
طاهره محرمی قیداری کارشناسی مامائی قیدار- پشت فرهنگسرای اشراق- کوچه علمدار - جنب داروخانه دکتر محرمی'
فاطمه برزگر کارشناسی مامائی قیدار- بلوار امام خميني- روبروي فرهنگسرای اشراق- کوچه شهید کرمی زرندی پلاك 10'
آرزو صادقي کارشناسی مامائی ماهنشان- پشت بانك صادرات- روبروي شركت تعاوني مصرف روستايي'
پريوش محمودي کارشناسی مامائی قيدار- خ امام- كوچه علمدار 1- بن بست علمدار 2'
زيبا منصوري کارشناسی مامائی قيدار- خ شهيد بهشتي- درب پشتي داروخانه محرمي'
فريده قاسمي کارشناسی مامائی قيدار- خ شهيد بهشتي- درب پشتي داروخانه محرمي'
طاهره محرمي کارشناسی مامائی قيدار- روبروي فرهمگسراي اشراق- كوچه شهيد حسن كرمي'
لیدا حیدری کارشناسی مامائی آببر- خ امام- جنب بنیاد شهید- روبروی آرایشگاه گل'
مریم درویش کارشناسی مامائی طارم-آببر- خ امام- جنب داروخانه دکتر جعفری'
آذر اصلاني مقدم م-ايندودانتيکس 4271616 بيمارستان بهشتي- کلينيک دندانپزشکي کوچه مشکي – چهارراه اول- جنب تالار ابريشم'
سحر ستاري خواص متخصص ایندودانتيکس ميدان ارک – خ پرستار – ساختمان هليا'
شبنم آزاده دل متخصص دندانپزشکي کودکان شبمه بهداشت استان خ سعدی وسط- روبروی مخابرات- ساختمان زرتشت'
عماد کوثريه م-پريودانتيکس (بيماريهاي لثه) ميدان ارک – خ پرستار – ساختمان هليا'
مريم عباس زاده خليل آباد متخصص دندانپزشکي ترميمي 4263834 فلکه اول کوچمشکی- بلوار سرداران شهید قبل از رستوران شهریار ساختمان یاران ط 4 واحد شرقی'
مسعود ياغچي تبريزي متخصص ارتودنسی 4271616 بيمارستان بهشتي/ بخش دندانپزشکي کوچه مشکي- چهاراه اول- جنب تالار ابريشم پلاک 586'
محمد جولائی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی 5269585 خ صفا- کلینیک دندانپزشکی سعدی شمالی- روبروی اداره برق ساختمان تجاری دیاموند- طبقه اول'
وهاب شیعه زاده متخصص اندودانتیکس 4258703 خ صفا- کلینیک دندانپزشکی خ صفا- روبروي كارخانه كبريت سابق- كوچه شهيد دهاري- طبقه اول واحد 104'
الهام زاجكاني متخصص دندانپزشكي ترميمي خ صفا- کلینیک دندانپزشکی ميدان ارك- جنب بيمارستان بهشتي- خ پرستار- ساختمان هلنا- طبقه اول واحد 3'
فرهاد اقمشه متخصص راديولوژي دندان، فك و صورت 3239722 خ صفا- کلینیک دندانپزشکی سعدي وسط- كوچه زند - پلاك 10 – مركز راديولوژي فك و صورت جم'
علی سلطان محمدی دندانپزشک خ صفا- کلینیک دندانپزشکی دروازه ارک- روبروی بیمارستان بهشتی- ساختمان ارک- طبقه سوم'
احمد اسکندري دندانپزشک 3220909 خ سعدي وسط – ساختمان پزشکان فارابي – ط 3'
احمد سليمانپور دندانپزشک 5256932 چهارراه سعدي – روبروي پروژه بانک مسکن '
فرشيد عابدي دندانپزشک 3264771 خي سعدي وسط- كوچه زند- طبقه دوم- پلاك 10'
افشار افشاري دندانپزشک هنرستان- درمانگاه ش 9 خ شهدا، بالاتر از مهديه- نرسيده به فرمانداري- ساختمان دكتر مزدا'
افشار محمدي دندانپزشک 5253876 ابتداي خ سعدي شمالي- ساختمان پزشکان'
الهه محمودی دندانپزشک 5260044 درمانگاه تامین اجتماعی چهارراه سعدي- نرسيده به ميدان ارك- كوچه شادمان- ساختمان پزشكان '
آمنه جباري دندانپزشک 4259299 ابتداي خ سعدي شمالي- روبروي درمانگاه سوسن عليمراديان – پ 51'
ايل ناز احرامي دندانپزشک 4244003 مركز تجميع دندانپزشكي خ صفا- ابتداي دروازه رشت- ساختمان تجاري پونه'
امير توكلي دندانپزشک 4252094 چهارراه اميرکبير- مرکز بهداشت استان 5-3260154 ابتداي سعدي شمالي-ساختمان پزشکان'
بيژن فلاحي دندانپزشک بيمارستان امام حسين چهارراه سعدي – روبروي بانک مسکن'
پريما بالديمور دندانپزشک 3221958 خ امام- کوچه باشگاه پ 14'
توحید یگانه دندانپزشک 4244003 مركز تجميع دندانپزشكي سعدی وسط- جنب پاساژ گلها- ساختمان پزشکان حکیم'
علي سلطان محمدي 3229475 مركز تجميع دندانپزشكي سبزه ميدان- اول خيابان فردوسي- جنب پست بانك پلاك 10'
جواد رادفرد دندانپزشک خ سعدي وسط – ابتداي خ زينبيه – ساختمان هشت بهشت ط 1-واحد 101'
حسين ميرابيون دندانپزشک چهارراه سعدي – روبروي کتابخانه سهروردي – ساختمان سينا- طبقه زيرزمين'
حميد قدوسي دندانپزشک 4252084 چهارراه سعدي – روبروي بانک مسکن – بن بست دارايي'
امیر احدی دندانپزشک 3229518 خ صفا- مرکز تجمیع دندانپزشکی نبش چهارراه سعدی- روبروی سازمان انتقال خون- طبقه فوقانی رادیولوژی دکتر کابلی'
رضا رضانژاد دندانپزشک 3234614 سعدي وسط – کوچه آزاد'
رعنا آذرآئين دندانپزشک 3239429 خ سعدي وسط – روبروي قنادي ياشار- طبقه بالاي بانک کشاورزي (ساختمان کيميا)'
روح اله حسني دندانپزشک سعدي وسط – نبش خ زينبيه – ساختمان وزيري'
زهره غضنفريان دندانپزشک 3238792 سازمان منطقه اي بهداشت و درمان خ شهداء – نرسيده به اميرکبير – ساختمان شماره 39'
ژيلا نامنويس دندانپزشک 4254334 4 راه سعدي- ابتداي خ سعدي شمالي- س پزشکان مهر- ط 2'
سارا باقری وند دندانپزشک 3227040 خ صفا- مرکز تجمیع دندانپزشکی سعدي وسط- ساختمان حكيم طبقه دوم واحد 9'
سارا بهشتی دندانپزشک بیمارستان امام حسین '
سپیده ابراهیمی موقر دندانپزشک 4243803 شهرک کارمندان- فاز 2- پشت بانک ملی- ساختمان تجاری'
سعيد انصاري گيلاني دندانپزشک 3262361 خ امام – چهارراه امير کبير – پاساژ امير کبير- ط 1'
سعيد تقوي دندانپزشک 3236326 درمانگاه شهدا گمنام خ سعدي وسط – روبروي مخابرات'
سيد خليل قوامي دندانپزشک خ سعدی وسط- جنب پاساژ گلها- ساختمان پزشکان حکیم- طبقه اول- واحد 4'
سيد ياور موسوي دندانپزشک 5265656 سعدي وسط- نبش کوچه زند ساختمان اطلس'
سيده نسترن حسني دندانپزشک 4273576 کوچمشکي- ميدان قائم (بلوار حاجي) ضلع شرقي ميدان- ساختمان قائم- طبقه 1- واحد 106'
سيمين عشرت آبادي دندانپزشک 3237466 خ سعدي وسط – پائين تر از خ 7 تير - ساختمان پزشکان صدف'
شهرزاد حکيميان دندانپزشک 3225805 خيابان بعثت- روبروي بانك صادرات- ساختمان 110- واحد 1'
صادق کوشافر دندانپزشک 32225755 خ سعدي وسط - ابتداي خ زينبيه - طبقه اول - واحد 5 ساختمان فردوس'
طناز امیربهبودی دندانپزشک 4260557 خ امیرکبیر- درمانگاه شماره 1 میدان قائم- ساختمان تجاری قائم'
علي رضا رسام دندانپزشک 3234378 ابتداي خ هفت تير – روبروي تأمين اجتماعي- جنب مجمع امور صنفي'
علي فتحي دندانپزشک خ سعدي وسط- جنب پاساژ گلها- ساختمن حکيم'
علی معادی رودسری دندانپزشک 3238620 میدان معلم- درمانگاه امام علی (ع) '
آناهید احمدی بیرجندی دندانپزشک 4244003 زنجان- خ صفا مرکز تجمیع دندانپزشکی '
عيسي حاتمي فرد دندانپزشک 4242525 چهارراه سعدي - ابتداي خ سعدي شمالي- پ 41- ط 2'
فاطمه چوپاني زنجاني دندانپزشک خ شهدا – ساختمان شماره 39'
فرشاد زرين قلمي دندانپزشک 3237431 سعدي وسط'
فرشيد عاصمي دندانپزشک 3230516 سعدي وسط'
فرهاد بابائي دندانپزشک 3231818 خ سعدي وسط – حنب خ 7 تير -ساختمان پزشک صدف- واحد شماره 9'
فريبا کريمي دندانپزشک 3236666 سعدي وسط – ساختمان سهند – پ 102'
لاله ملکی کیا دندانپزشک 4244003 خ صفا- مرکز دندانپزشکی شفیعیه '
لیلا مهدی حاجی محمودلو دندانپزشک 3223961 خ صفا- مرکز دندانپزشکی شفیعیه چهارراه سعدی- روبروی بیمارستان بهشتی- ساختمان ارک'
محتشم اسدي دندانپزشک 3261291 درمانگاه شهداي گمنام بسيج 4 راه اميرکبير- اول خ شهدا'
محمد جز عاشوري دندانپزشک 4270087 خ صفا (کارگر)'
محمد حسين تدين دندانپزشک 3235780 سعدي وسط – روبري کلانتري – روبروي فروشگاه بهاره - ساختمان سهند'
محمد سيفي دندانپزشک سعدي وسط – ابتداي خ زينبيه – ساختمان وزيري'
محمد صادق يکتائي دندانپزشک 5241292 بلوار آزادي – مرکزبهداشت استان 4 راه اميرکبير – اول خ شهدا'
محمدرضا فلاحي دندانپزشک 3223067 سبزه ميدان- کوچه پشت بانک ملي شعبه مرکزي- جنب تزريقات پ 3/1'
سیدرضا پردستان دندانپزشک 3223425 4248362- 4266160 درمانگاه روزبه میدان انقلاب- روبروی مخابرات- ساختمان پزشکان زرتشت'
محمدرضا کاوندي دندانپزشک 3225376 چهارراه سعدي – روبروي انتقال خون ساختمان سبا'
محمدصادق داود زاده دندانپزشک 3234613 درمانگاه فرهنگيان خ سعدي وسط- نبش کوچه زند -ساختمان اطلس '
مريم رستگار دندانپزشک 3233073 سعدي وسط- جنب گلفروشي سولماز'
مريم فضلي دندانپزشک چهارراه سعدي – روبروي انتقال خون ساختمان سبا'
مریم بابائی دندانپزشک '
مریم حسن زاده ماکوئی دندانپزشک 4251805 ابتدای خ سعدی شمالی- درمانگاه شماره 3- سوسن علیمردایان '
مسعود قدوسي دندانپزشک 4259299 ابتداي خ سعدي شمالي – کوچه درمانگاه سوسن عليمراديان'
مسعود محمدی دندانپزشک سعدی وسط – ساختمان صدف'
شهلا کامروز دندانپزشک '
معصومه دوستی دندانپزشک خ برهان- درمانگاه فرهنگیان چهارراه سعدی- روبروی بیمارستان بهشتی- ساختمان ارک'
منيره بهرام لوئيان دندانپزشک 3237126 سعدي وسط- س پ مينا- پ 90'
مهدی رسولی راد دندانپزشک 4248665 درمانگاه قائم ابتدای خ سعدی شمالی- نرسیده به میدان رشت- روبروی بانک مسکن'
سمیه افشارنیا دندانپزشک 5259482 چهارراه سعدی- نبش انتقال خون ساختمان سعدی-طبقه 1- واحد 1'
رقيه اسماعيلي دندانپزشک خ صفا- مركز تجميع دندانپزشكي'
پریسا عربیان دندانپزشک 4259888 کوچمشکی- 20 متری اصلی- چهارراه دوم- جنب تالار ابریشم پ 586'
ناهيد پرويزيان دندانپزشک 4270107 اراضي پايين کوه (کوي ميثاق)- فاز 4 – ميثاق 25- ق 186'
نجفعلي حسنلو دندانپزشک 3238182 ميدان انقلاب-ساختمان پاستور- طبقه دوم واحد 204'
محمدحسین رضائی دندانپزشک 3225698 چهارراه سعدي- روبروی انتقال خون- ساختمان سبا- ط 2- واحد 2'
فيض اله بيات دندانپزشک مرکز تجمیع دندانپزشکی چهارراه سعدی- جنب بیمارستان بهشتی- کوچه پرستار- ساختمان هلنا- ط اول واحد 4 '
احسان اله زمانی دندانپزشک 4244003 مرکز تجمیع دندانپزشکی چهارراه سعدي- ساختمان پزشكان مهر طبقه دوم واحد 216'
غلامحسین طریقی دندانپزشک 3229337 خ سعدی وسط- اول خ زینبیه- ساختمان سهیل- طبقه دوم- پلاک 4'
نيلوفر محرمي دندانپزشک 3226173 خ شهدا- درمانگاه شماره يك '
مرضيه شاكري حسني دندانپزشک 4247054 زنجان- شهرك كارمندان- مركز بهداشت شماره 14 '
لادن بهمني زنجاني دندانپزشک 4244003 زنجان- خ صفا- مركز تجميع دندانپزشكي '
علي بهلولي دندانپزشک 3239528 خ شهدا- ابتداي چهارراه اميركبير ساختمان امير كبير طبقه اول '
علي حسين كبودوند دندانپزشک 3239528 دروازه ارك- روبروي بيمارستان شهيد بهشتي- ساختمان ارك- طبقه سوم'
فاطمه رئوفي نژاد دندانپزشک '
اميرحسين خطيبي 4244003 خ صفا- مركز تجميع دندانپزشكي '
حكيمه امامي 4244003 خ صفا- مركز تجميع دندانپزشكي '
وحيده سرچمي دندانپزشک 4252084 چهارراه سعدي - روبروي بانک مسکن - بن بست دارايي'
احمد احمدي پزشك عمومي 3229923 چهارراه سعدي – بن بست دارايي - کلينيک سينا کد: 45196، 8780'
احمد افتخار کهوکهر پزشك عمومي 5250699 اسلام آباد- 20 متري شهيد مدني- بالاتر از بانک صادرات پ 462'
احمدرضا عرفاني پزشك عمومي خ بی سیم- میدان محمدیه '
اسحق مجتهدی پزشك عمومي 3226611 خ امام- نرسیده به چهارراه امیرکبیر- روبروی بانک تجارت'
عليرضا پيرستاني پزشك عمومي خيابان زينبيه- ساختمان فردوس پلاك 7 طبقه 2'
اقائي حميد پزشك عمومي 7289238 درمانگاه شهداي گمنام انصاريه-انتهاي خ 30 متري ولي عصر- مجتمع درماني سينا'
امير مسعود قرباني پزشك عمومي 4130000 اورژانس بيمارستان آيت اله موسوي '
شهرزاد تهراني پزشك عمومي 4264839 بي سيم- چهارراه ترانس- جنب داروخانه دكتر دهنائي'
آيدين مرادي پزشك عمومي بي سيم – روبروی بانک قوامین'
بهرام صالحي پزشك عمومي 3229559 سعدي وسط- نبش خ زينبيه- ساختمان وزيري'
شهرزاد شفقتيان 5264720 نرسيده به بيمارستان بهشتي- خيابان پرستار ساختمان هلنا'
محسن نموي 5264720 نرسيده به بيمارستان بهشتي- خيابان پرستار ساختمان هلنا'
بهرام نبئي پزشك عمومي 4245247 اتوبان - شيخ فضل اله نوري- پ 8- جنب داروخانه'
بهمن دانشور پزشك عمومي 5259644 اسلام آباد- انتهاي جاده همايون – 20 متري مدني – نبش چهارراه دستغيب ضلع جنوبي چهارراه'
علی فرامرزی 4247344 خ جمهوری اسلامی- کوچه شهید پناهی- پلاک 521'
بهمن لازمي پزشك عمومي 4260177 خ شيخ فضل اله نوري'
پيمان طاهري قزويني پزشك عمومي 3229925 خ- امام کوچه پشت بانک ملي'
سيدجواد موسوي انتقال خون سعدي شمالي- روبروي بيمارستان ارتش- ساختمان سعيد'
جواد کريمي مقدم پزشك عمومي 5241292 ابتداي خ سعدی شمالی– ساختمان پزشکان شهریار'
حبيب آقائي پزشك عمومي 5252841 اسلام آباد- خ 17 شهريور روبروي درمانگاه ش 8'
حجت اله رحماني پزشك عمومي 5241833 خ فرودگاه- اول کوچه شامی- پائین تر از داروخانه امینی'
حسين فصيح پزشك عمومي 3229236 چهارراه امير کبير- ساختمان امیرکبیر- طبقه همکف'
حسين مجتهدي پزشك عمومي 4248805 اتوبان شيخ فضل اله نوري- پ 216- روبروي بانک'
داود پرديس زنجان- گل شهر كاظميه- فاز يك- خيابان بخارائي 2 شرقي – مجتمع پزشكان خاتم'
حميد پورتاجي پزشك عمومي 3221453 چهارراه سعدی- روبروی سازمان انتقال خون- ساختمان سبا- طبقه اول'
حميد عزيزي پزشك عمومي 5231727 چهارراه پائین- بهزیستی استان اسلام آباد- 20 متري شهيد آيت اله مدني'
حميد ملک خواه پزشك عمومي 5251353 بيمارستان ارتش کوي فرهنگ – خ لاله – جنب بانک ملي'
رضا نصيری پزشك عمومي 3224744 زنجان- سبزه ميدان- روبروي پاساژ گلها- كوچه شهيدان حبيبي'
رقیه جعفری نوده پزشك عمومي 3228192 خيابان شهدا- ساختمان اميركبير- طبقه اول '
روح اله تيموري پزشك عمومي 4248780 چهارراه سعدي – روبروي درمانگاه سوسن عليمراديان'
رويا يوسفيان پزشك عمومي 3222200 خ امام- پلاک 224 ( مطب سابق مرحوم دکتر شقاقي)'
زهرا غازياني پزشك عمومي سبزه ميدان- جنب بانك ملي مركزي'
زين العابدين شمس آرا پزشك عمومي 4241196 اتوبان جمهوري- كمي بالاتر از بانك تجارت'
ساناز پیامی پزشك عمومي 3224717 خ سعدی وسط- طبقه فوقانی آزمایشگاه رازی'
سعيد مقيمي پزشك عمومي 3232198 چهارراه امير کبير – ابتداي خ شهدا - ساختمان پزشکان امير کبير- ط 2'
سمیه معین پزشك عمومي فلکه کوی قائم- ساختمان تجاری قائم طبقه اول واحد 105'
سهراب معيري پزشك عمومي 5253966 مرکز آموزشي و درماني بهشتي ميدان ارک- ساختمان محسن ط فوقاني داروخانه رازي'
سياوش سلطاني پزشك عمومي 3233347 طالقاني- سبزه ميدان – روبروي فروشگاه فرهنگيان – ساختمان پزشکان'
سيد داود ترابي پزشك عمومي 5232299 درمانگاه فارابي - درمانگاه هلال احمر اسلام آباد- 20 متري داروخانه'
سيروس ملک خواه پزشك عمومي 4249825 بيمارستان ارتش خ شيخ فضل اله نوري- نبش کوچه شهيد جوزي'
شهربانو کنعانی پزشك عمومي 7282395 زیبا شهر- فاز I- نبش عمید زنجانی3ف قطعه 241/1 جنب فروشگاه پگاه'
بهروز شيخ منزه پزشك عمومي 4259476 بي سيم (ايستگاه ترانس)- خ آيت نبش کوچه نيک خواه پ 5'
شیدا آرش پزشك عمومي روزهای فرد: درمانگاه هلال احمر- بلوار آزادی- خ کشاورز روزهای زوج: کلینیک سینا- خ بعثت (خ جمهوری) – خ 7 اعتنادیه '
شیوا شجاعی فرد پزشك عمومي 4267585 خ صفا- جنب بانك رفاه- ساختمان صفا'
صادق جودي پزشك عمومي 3229161 خ سعدي وسط- نبش کوچه باقري ساختمان دکتر جودي'
صفرعلي رحيمي پزشك عمومي 5252323 هلال احمر ميدان ارک'
عباس طاقدره پزشك عمومي 3231136 چهارراه امير کبير – ابتداي خ شهدا- ساختمان امير کبير- ط همکف'
عبدالامير عالي پزشك عمومي 3262286 بهزیستی استان – مرکز ترک اعتیاد سعدي وسط- ساختمان 129- ط 2 واحد 14'
علاء راستين پزشك عمومي 5260168 بیمارستان بهشتی خ 17 شهريور – جنب بانک ملي – پلاک 410 زيرزمين'
علي عبدالحسين زاده پزشك عمومي 5260331 اسلام آباد'
علي هاشمي سودمند پزشك عمومي 5234844 بيمارستان ارتش ابتداي سعدي شمالي – روبروي بانک تجارت ساختمان '
عليرضا عطارد پزشك عمومي 5230978 اسلام آباد- 20 متري آيت اله مدني پلاك 262 جنب داروخانه دكتر احمدي افشار'
علیرضا فریدی پزشك عمومي 3224455 چهارراه سعدی- سازمان انتقال خون خ سعدی وسط- روبروی کتابخانه سهروردی—ساختمان سینا- پلاک 90'
فرح رسولي پزشك عمومي 5251815 اسلام آباد- 20 متري شهيد مدني –روبروی بانک ملی داخل کوچه پ 62'
فرحناز زينعلي پزشك عمومي 3220125 خ سعدي وسط – جنب کتابخانه سهروردي- ط 2'
فرزانه محمديان پزشك عمومي 3262252 خ سعدي وسط- روبروي خ 7 تير- طبقه فوقاني آژانس هواپيمائي فاروس تور'
فرهاد آهني پزشك عمومي 5243884 مرکز بهداشتي درماني شماره 9 خ فرودگاه'
فرهود بسنده پزشك عمومي 3220567 خ زينبيه- جنب ساختمان دارايي قديم- پلاك 123'
فريده رفيعي پزشك عمومي 3225580 سبزه میدان- خ فردوسي'
فريده مهراني پزشك عمومي 5241275 کوي فرهنگ-نبش نسترن 9'
فیروزه عابدی پزشك عمومي انصاریه – انتهای خ 30 متری ولیعصر- نرسیده زمین های شهرداری- مجتمع درمانی سینا- مطب شماره 1'
گيتا محمدي پزشك عمومي 4241935 اتوبان جمهوري اسلامي- كوچه شهيد سهراب اسماعيلي- پلاك 5'
ماريا اسکندري پزشك عمومي 5235848 سه راه امجديه – خ شهيد مطهري – جنب بانک ملي/ خ فرودگاه'
مجید داودی پزشك عمومي خ شهدا- ابتدای چهارراه امیرکبیر- ساختمان امیرکبیر- طبقه زیرزمین'
محمد حسن متقالچي پزشك عمومي 5259192 اسلام آباد- 20متري آيت له مدني- 4 راه همايون پ 578'
محمد رشيد رشيدي پزشك عمومي 5251272 اسلام آباد- 20 متري شهيد مدني – نرسيده به جاده همايون- پ 565'
محمد مولائي پزشك عمومي 4254319 درمانگاه شهداي گمنام بسيج و مطهري خ شيخ فضل اله نوري'
محمدجلال وفا پزشك عمومي 5260399 ابتداي خ شهدا- نرسيده به چهارراه امير کبير – كوچه شهيد فلاح- ساختمان پزشكان كوروش14'
محمدحسین میساقی پزشك عمومي 4265680 شبکه بهداشت شهرستان انتهای خ جمهوری اسلامی- نبش کوچه پناهی'
محمدداود سروش مهر پزشك عمومي 5251279 اسلام آباد- 20 متري شهيد مدني – نرسيده به جاده همايون- پ 565'
محمدرضا حمزه پور پزشك عمومي اداره زندانها میدان ارک- ساختمان پزشکان محسن'
محمدرضا صائيني پزشك عمومي 3239134 مرکز بهداشت شهرستان خ شهدا- ابتدای چهارراه امیرکبیر- ساختمان امیرکبیر- واحد 95'
محمدرضا مولايي پزشك عمومي 7289238 انصاريه-انتهاي خ 30 متري ولي عصر- مجتمع درماني سينا'
محمدسعيد افصحي پزشك عمومي 5242953 درمانگاه شهداي گمنام خ فرودگاه'
محمود سلطانيه پزشك عمومي 5234485 خ- فرودگاه جنب بانک مسکن '
مرتضي شمسي کوجنقي پزشك عمومي 3232313 سعدي وسط- جنب پاساژ گلها- ساختمان حكيم- طبقه اول- واحد 5'
مريم خسروي پزشك عمومي 5230183 کوی فرهنگ – خ لاله- نسترن 10- ق 193'
معصومه اکبري پزشك عمومي 3263282 چهارراه سعدي – روبروي بيمارستان شهيد بهشتي ساختمان پزشکان'
معصومه باقري پزشك عمومي 3220287 خ سعدي وسط – خ زينبيه – ابتداي کوچه عليمرداني – جنب شرکت ماکروويو – ساختمان عتيق پ 30 واحد 5 '
مقتدا شعوري پزشك عمومي 4263169 مرکز آموزشي درماني وليعصر چهارراه بي سيم – خ شهيد آيت پ 5'
منيژه طاهري تبريز پزشك عمومي 3226355 خ امام- پلاک 224 '
مهرداد دستواره پزشك عمومي 5262681 خ فرودگاه- روبروی خ درمانگاه – جنب عکاسی شبنم'
مهرنوش احمدي باروق پزشك عمومي اسلام آباد – 20 متري شهيد مدني'
ميترا کاظمي زنجاني پزشك عمومي 5251481 خ – فرودگاه – خ- درمانگاه پلاک 18'
ناصر صابري پزشك عمومي 5240933 شبکه بهداشت شهرستان خ سعدي وسط- نرسیده به خیابان زینبیه- طبقه فوقاني آزمايشگاه ميلاد'
ناصرالدين کريمي پزشك عمومي 3237972 ميدان ارک- اول خيابان شهداء (فرمانداري) – ساختمان لقمان'
کامل جمشيداف پزشك عمومي 3229694 درمانگاه هلال احمر خ سعدي وسط ساختمان سهند 105'
کاوه علیپورکنفی پزشك عمومي 7289239 سه راه امجدیه- درمانگاه شهدای گمنام---- درمانگاه سینا '
علي فرامرزي پزشك عمومي 7289239 درمانگاه سینا '
کريم علي اکبرپوربهنامي پزشك عمومي خ فرودگاه- روبروي داروخانه'
سعید قلی زاده گنبداني پزشك عمومي معاونت درمان دانشگاه خ امام- نرسيده به چهارراه اميركبير- روبروي كوچه برهان'
صالح شفقتيان پزشك عمومي كلينيك هلال احمر '
بهارك عبدالحسين زاده پزشك عمومي 4263169 بي سيم- خيابان جمهوري- كوچه شهيد پناهي'
مجيد بازرگان 4251023 چهارراه سعدي- اول خيابان بعثت- پلاك 20'
بهزاد مرادی پزشك عمومي 2182395 خ صفا- درمانگاه امام علي خ سعدي وسط- جنب پاساژ گلها- ساختمان حكيم- طبقه سوم'
فريدون طاهري خ صفا- نرسيده به ميدان رشت- جنب درمانگاه امام علي- ساختمان پونه '
سعید رضائی پزشك عمومي كلينيك هلال احمر- صدف خ جمهوري اسلامي(بي سيم) نرسيده به ترانس(چراغ قرمز)- خ شهيد پناهي'
سیدرضا موسوی زاده پزشك عمومي معاونت درمان خ جمهوري اسلامي(بي سيم) نرسيده به ايستگاه ترانس- جنب داروخانه مهر- خ شهيد پناهي'
علی اسماعیلی پزشك عمومي بيمارستان امام حسين بي سيم- چهارراه ترانس- جنب داروخانه دكتر دهنائي'
علی سنمار پزشك عمومي دانشگاه علوم پزشكي زنجان خ جمهوري- نبش هفتم اعتماديه- پلاك 55 درمانگاه اشراق'
داود حسني پزشك عمومي دانشگاه علوم پزشكي زنجان خ جمهوري- نبش هفتم اعتماديه- پلاك 55 درمانگاه اشراق'
محمود حریری پزشك عمومي 4274141 مركز بهداشت استان كوچمشكي چهارراه سوم- درمانگاه فارابي'
مهدي رضا روحاني پزشك عمومي انصاریه- 35 متری ولیعصر- روبروی شهرک نیک سازان- کلینیک سینا '
همايون اسكندرلو پزشك عمومي 2182396 درمانگاه امام علي خ صفا- ساختمان پونه'
حميدرضا خسروي پزشك عمومي 2182396 درمانگاه امام علي خ صفا- ساختمان پونه'
علي ميرزاخاني پزشك عمومي 3238331 درمانگاه امام علي خ سعدي وسط- جنب پاساژ گلها- ساختمان حكيم- طبقه سوم'
منصور محمدي فرودگاه- خ 20 متري مدني'
ابوالفضل عبادي مركز بهداشت شهرستان فرودگاه- نبش خ درمانگاه'
زينب تنها پزشك عمومي مركز بهداشت شهرستان '
حميد قهرماني 5233365 خ 17 شهرويور- روبروي درمانگاه شماره 8'
فرح فيروزي 5233365 خ 17 شهرويور- روبروي درمانگاه شماره 8'
سيروس ابراري واجاري پزشك عمومي آمادگاه- بهداشت و درمان خ سعدي وسط- جنب پاساژ گلها- ساختمان حكيم- طبقه سوم'

 

 

 

دی ان ان