حمل و نقل وارتباطات, استان زنجان, زنجان, پورتال استان زنجان, پورتال استان

 

میزان جابجایی مسافر در سال بر حسب وسیله نقلیه :

 

نمودار مقایسه پروازهای ورودی و خروجی استان :

 

 دی ان ان