کشاورزی و محیط زیست, استان زنجان, زنجان, پورتال استان زنجان, پورتال استان

 

 

 

سهم استان از کل اراضی زیر کشت کشور بیش از 6/3 درصد می باشد. در استان زنجان انواع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی توسط حدود 90 هزار بهره بردار تولید می‌گردد. محصولات عمده زراعی استان را گندم، جو، نباتات علوفه ای، حبوبات، سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز و محصولات عمده باغی استان را انگور، زیتون، سیب و زردآلو تشکیل می دهند.

اگر چه حدود 70 درصد اراضی کشاورزی استان زنجان به صورت دیم کشت می شود ولی این استان در تولید محصولات آبی نظیر سیب زمینی، لوبیا، زیتون، انگور و زردآلو دارای مزیت طبیعی بوده و مقام اول تا پنجم کشور را دارا است. بیش از 35 درصد زیتون، نزدیک 13 درصد زردآلو و بالغ بر 9 درصد سیب زمینی کشور در استان زنجان تولید می شود.

بخش کشاورزی در اقتصاد استان زنجان سهم و نقش مهمی دارد. بیش از 35 درصد درآمد روستائیان به بخش کشاورزی وابسته است وبیش از22 درصد تولید ناخالص داخلی استان از این بخش حاصل شده و حدود 27 درصد نیروی کار استان در این بخش مشغول فعالیت هستند.

 

 
 
 

-        وجود قابلیتها وامکانات بالقوه در استان (منابع طبیعی ، معادن و راههای ارتباطی و.... )

-        محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران

-        وجود امکانات برق ،آب، انرژی، زمین ونیروی کار زیاد وفراوان

-        وجود شبکه های ارتباطی متنوع (اتوبان ، راههای آسفالته راه آهن )

-        وجود منابع طبیعی  وکشاورزی ودامی در جهت تامین مواد اولیه صنایع وابسته

-        وجود مواد کانی ومعدنی ومواد اولیه بسیاری از فرآیندهای  صنعتی استان

-        وجود شهرکهاص صنعتی زیاد ومناسب و تخصصی در سطح استان

-        پایشهای مداوم ومستمر زیست محیطی صنایع

-        تکمیل وتجهیز آزمایشگاههای هواشیمی ومیکروبیولوژی مرکز تحقیقات زیست محیطی و ایجادآزمایشگاههای مجهز در شهرستان های استان

-        وجود جاذبه های گردشگری وتفرجگاههای طبیعی و مناطق مستعد گردشگری  


-         مستعد بودن اراضی کشاورزی  و وجود خاک حاصلخیز پتانسيل بالاي كشاورزي


-        وجو تشکلهای زیست محیطی غیر دولتی در استان


-        هدایت صنایع به نقاط مختلف استان که دارای چهار فصل متفاوت می باشند وترجیحا در کنار محل برداشت مواد اولیه

-        وجود جاذبه های گردشگری طبیعی دراستان 

 

عملکرد تولید انواع آبزیان به تفکیک شهرستان درسال 1393

شهرستان

ابهر

ایجرود

خدابنده

خرمدره

زنجان

سلطانیه

طارم

ماهنشان

کل

نوع پرورش

تولید(تن)

تولید(تن)

تولید(تن)

تولید(تن)

تولید(تن)

تولید(تن)

تولید(تن)

تولید(تن)

تولید(تن)

ماهیان سردآبی

170.133

122.466

278.51

45.105

1628.69

77.44

337.34

5405.70

8065

جمع گرمابی

281.11

810.16

71.91

25.02

648.7

10

124.18

194.92

2166

جمع کل

451.243

932.626

350.42

70.125

2277.4

87.44

461.52

5600.62

10231.384

ماهیان زینتی

241000
241000

تولید بچه ماهی1100000


5170000

3200000


2800000

12270000

نسبت از کل

4.4%

9.1%

3.4%

0.7%

22.3%

0.9%

4.5%

54.7%

100%

تولیدات دامی استان زنجان در سال 95

واحد : تن در سال

جوجه یک روزه ( واحد : قطعه )

محصول

شیر

گوشت قرمز

گوشت طیور صنعتی

تخم مرغ صنعتی

عسل

شهرستان

زنجان

64780

4374

14058

1218

168

2486735

ابهر

17820

1609

5859

3016

71

11790840

خدابنده

27296

3488

978

21

74

0

خرمدره

23800

981

1465

2973

37

20593136

طارم

10137

1540

1721

0

56

0

ماهنشان

11173

2231

587

0

94

0

ایجرود

16585

1202

2870

0

36.5

0

سلطانیه

11880

1073

2549

1232

26

2325423

جمع کل

183471

16498

30088

8460

564

37196134

تعداد انواع دام به تفکیک شهــرستــان ها در سال 93                 تعداد : رأس

شهرستان

گوسفند

و 

بره

بز 

و

بزغاله

شتر

 و

بچه شتر

گاو و

گوساله-

اصیل

گاو و

گوساله - دورگه

گاو و

گوساله - بومی

سایر دامها

گاو میش

وبچه گاو

میش

اسب

الاغ 

و

قاطر

ابهر

83,252

9,202

19

2,193

4,158

12,778

966

10

145

792

ایجرود

50,949

7,128

34

850

8,140

6,192

1,680

17

252

1,378

خدابنده

228,339

37,800

105

1,989

7,040

27,000

5,250

53

788

4,305

خرمدره

14,904

1,840

17

5,865

1,859

3,480

840

8

126

689

زنجان

184,437

27,968

91

7,871

21,010

22,192

4,550

46

683

3,731

طارم

102,708

15,200

56

85

3,410

13,520

2,800

28

420

2,296

ماهنشان

158,148

24,586

175

85

1,881

22,320

8,750

88

1,313

7,175

سلطانیه

55,501

6,134

13

1,462

2,772

8,518

644

6

97

528

جمــع

878,238

129,858

510

20,400

50,270

116,000

25,480

255

3,822

20,894

-        کاهش فضای سبز داخل واطراف شهرها وتغییرکاربری آنها بطور غیر مجاز

-        تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی

-        استفاده غیر اصولی از کود و سموم شیمیایی به جای کودهای ارگانیک و افزایش مصرف کود وسموم کشاورزی


-        افزایش بهره برداری از معادن بطور غیر مجاز در مناطق حفاظت شده وغیرآن

-        وجود ناهماهنگی های توسعه با فرهنگ زیست محیطی در استان

-        اجرای طرحهای عمرانی موثر در دگرگونی اکوسیستم ها بدون ارزیابی زیست محیطی

-        ناتوانی واحدهای صنعتی آلاینده در جهت تجهیز واحدها به سیستم های کنترل کننده آلودگی یا انتقال از محلهای مزاحم

-        عدم هماهنگیهای لازم بین ارگانهای صادرکننده جواز به نحو احسن در جهت اجرای صحیح ضوابط کنترلی زیست محیطی

-        کمبود ایستگاه های پایش آلودگی هوا

-        کمبود امکانات کنترل انتشار آلاینده ها برای حوادث و بحران های زیست محیطی

-        خشکسالی و گسترش بیابان ها و افزایش گرد و غبار و ریز گردها

-        گسترش غیر قابل پیش بینی شهرها وافزایش جمعیت شهر نشینی و تردد تعداد خودر و مسائل ترافیکی و انتشار آلاینده ها

-        قرار گیری صنایع  سرب وروی بر روی منابع تامین کننده آب شرب شهر زنجان

-        تهدید منابع آبی زیر زمینی استان به لحاظ قرارگیری صنایع آلاینده  دشتهاو ابخوانها

-        انباشت حجم انبوهی از پسماند واحدهای تولید شمش روی واقع در شهرک روی در مجاورت همان شهرک و تاثیر آن بر آلودگی آبهای سطحی وزیر زمینی

-        برداشتهای غیر اصولی از آب های سطحی و زیرزمینی و خشک شدن رودخانه ها و پایین رفتن سطح آبهای  زیر زمینی افزایش در اکثر دشت های استان

-        عدم وجود تصفیه خانه های فاضلاب شهری در شهرهای استان  وافزایش معضل فاضلابهای شهری وروستایی

-        احداث بیش از حد سد بر روی رودخانه ها و خشک شدن آبهای سطحی و از بین رفتن زیست بوم ها


-        عدم وجود تصفیه خانه در اکثر شهرکهای  صنعتی ( فاضلاب صنعتی)


-        تهدید منابع آب سطحی توسط زباله های بخش خانگی وکشاورزی


-        تهدید بهداشت وسلامت عمومی در اثر استفاده از فاضلابهای خام در مصارف کشاورزی


-        عدم رعایت الگوهای استاندارد مصرف آب توسط کشاورزان


-        برداشتهای بی رویه وغیرمجاز شن وماسه از حرایم وبستر رودخانه ها ونبود سیستم نظارتی خاص بر مصارف آب در واحدهای شن وماسه وکارواش ها وقالیشویی هاواستخرهای بهداشتی 


-        افزایش فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها

-        واگذاری بیش از حد زمین مورد نیاز طرحهای عمرانی و تولیدی و به تبع کاهش سطح زیستگاهها


-        عدم راه اندازی سایت پسماند خطرناک در استان با توجه به نیاز استان ( پسماند خطرناک)

 

 

 

الف منطقه حفاظت شده سرخ آباد با وسعت 122618 هكتار

ب منطقه حفاظت شده انگوران با وسعت 92297 هكتار

ج پناهگاه حيات وحش انگوران در شرق منطقه حفاظت شده انگوران بالغ بر 29833هكتار

سهم مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش استان زنجان با مساحت 244748 هکتار از کل وسعت استان11/11درصد را به خود اختصاص داده اند.

 

منطقه حفاظت شده سرخ آباد:با مساحت 122618هکتار از سال 1375تحت حفاظت قرار گرفت. دشت سهرین این منطقه یک زیستگاه با ارزش آهو محسوب می شود. دامنه ارتفاعی 500 تا2900 متر بارندگی و دمای متوسط سالیانه 500 میلیمتر و 11 درجه سانتیگراد منطقه را دارای اقلیم های نیمه خشک مدیترانه ای معتدل نموده است. پوشش گیاهی منطقه شامل ارس ،گردو، سیاه تلو، زالزالک، انار وحشی، داغداغان، زرشک، زیتون،گون،آویشن، درمنه،کلاه میر حسن ، چوبک، لاله، مرزه، ثعلب از جمله گونه های گیاهی منطقه هستند .جانوران مهم منطقه عبارتند از آهو، پلنگ، پازن،گراز، خرس قهوه ای، سمورسنگی، سنجاب زمینی، رودک،کبک دری، هوبره، عقاب، شاهین، دال، غاز خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، باکلان، افعی البرزی، افعی شاخدارایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، سیم، اسبله و .....

 

منطقه حفاظت شده انگوران:این منطقه با مساحتی برابر با 92297 هکتار از سال 1349 تحت حفاظت بوده است. منطقه ای است کوهستانی و تپه ماهوری در شهرستان ماهنشان، دامنه ارتفاعی 1240 تا 3320 متر، بارندگی و دمای متوسط سالیانه 450 میلیمتر و 6 درجه سانتیگراد منطقه دارای اقلیم های مدیترانه ای و نیمه مرطوب معتدل نموده اند. پوشش گیاهی منطقه بطور عمده  لاله واژگون، درمنه، چوبک،گون،کلاه میر حسن، لاله، شقایق،کما، مرزه، شکر تیغال،گل حسرت به همراه درختان و درختچه هایی نظیر بنه، بادام، خینجوک، شیرخشت، زرشک،گردو و سنجد تشکیل شده است. این منطقه زیستگاه مناسبی برای قوچ و میش ارمنی و پازن است دیگر گونه های جانوری منطقه:خرس قهوه ای، روباه معمولی، سیاهگوش، سمور سنگی،کبک دری،کبک چیل، باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستری، تنجه،آنقوت، حواصیل، خوتکا، اگرت بزرگ، افعی زنجانی، لاک پشت افغانی و ماهیانی از جمله سفید رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله و...

 

پناهگاه حیات وحش انگوران:بخشی از جنوب شرق منطقه حفاظت شده انگوران که خود از سال 1349 به حفاظت درآمد، در سال 1354 به پناهگاه حیات وحش تبدیل شد. این منطقه کوهستانی و تپه ماهوری با مساحت 29833هکتار در شهرستان ماهنشان قرار دارد. دامنه ارتفاعی 1280 تا2200 متر بارندگی و دمای متوسط سالیانه 400 میلیمتر و 10درجه سانتیگراد، منطقه را دارای اقلیم نیمه خشک معتدل کرده است. از گیاهان مهم منطقه می توان به زرشک، بادام، تنگرس، بنه، خینجوک،کما، درمنه، لاله واژگون،گل حسرت، آویشن گون و انواع گندمیان اشاره کرد. وجود رودخانه های قزل اوزن، انگوران چای به همراه شرایط توپوگرافی خاص منجر به تشکیل زیستگاه های متنوع جانوری شده است. این منطقه از زیستگاه های مهم قوچ و میش ارمنی محسوب می شود. دیگر گونه های جانوری انگوران عبارتند از :پازن،خرس قهوه ای،گرگ، سیاه گوش، شنگ،کفتار، روباه معمولی،کبک دری،کبک، دلیجه، عقاب، شاهین، اگرت بزرگ، انواع کوکرها، خوتکا، اردک سرسبز، درنا، باکلان، حواصیل، افعی زنجانی، افعی دماوندی،کورمار، لاک پشت برکه ای و ماهیانی چون زرده پر، سس ماهی، سفید رودخانه ای و اسبله و...

الف منطقه شکار ممنوع  خرمنه سر با وسعت 6/55315 هكتار

ب منطقه شکار ممنوع خراسانلو با وسعت 70157هكتار

ج- منطقه شکار ممنوع فیله خاصه با وسعت 85/48973هکتار

سهم مناطق شکار ممنوع استان با مساحت 45/175346 هکتار از کل مساحت استان معادل 9/7 درصد می باشد.

 

منطقه شکار ممنوع خرمنه سر:منطقه شکار ممنوع خرمنه سر در شمال استان زنجان و دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده است.وسعت منطقه حدود6/55315 هکتار بوده و دامنه تغییرات ارتفاع آن از 300 تا حداکثر 2800 متر می باشد. حیات وحش منطقه شامل کل و بز، خرس قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش،گرگ،کفتار،گراز،کبک دری ،کبک چیل، طرلان، دلیجه، شاه بوف، عقاب طلایی و انواع پاسری فرمها می باشد. این منطقه دارای گونه های گیاهی نظیر ارس، بلوط،گردو، بنه، ازگیل، زالزالک، سیاه تلو، افرا، داغداغان، ولیک،آلبالوتلخه، بادام کوهی و انواع گون می باشد.

منطقه شکار ممنوع خراسانلو:منطقه شکارممنوع خراسانلو با منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان همجوار می باشد.وسعت منطقه 70157هکتار می باشد. حداقل ارتفاع 1550 متر و حداکثر 2971 متر و دامنه تغییرات ارتفاعی 1421 متر است. این منطقه کوهستانی بوده و با میزان بارندگی بالای 400 میلیمتر در سال است. پوشش گیاهی منطقه بطور عمده شامل چوبک، بومادران، گون،کلاه میر حسن، پسته وحشی، سیاه تلو و ... تشکیل شده است. این منطقه زیستگاه قوچ و میش وحشی البرز مرکزی می باشد از گونه های دیگر حیات وحش منطقه می توان به خرس قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش و از گونه های پرندگان به کبک معمولی اشاره نمود. 

منطقه شکار ممنوع فیله خاصه:وسعت منطقه 110532 هکتار می باشد.گونه های درختی مثل درختان میوه و صنوبر و گونه های گیاهی چون انواع آویشن، درمنه، انواع خانواده گندمیان وگیاهان بالشتکی را می توان نام برد. حیات وحش منطقه نیز شامل آهوی ایرانی،گراز، پرندگانی چون کبک، باقرقره، انواع پرندگان شکاری، انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان را می توان اشاره نمود.

 

 موزه تاریخ طبیعی استان زنجان

آدرس : زنجان-ابتدای جاده تبریز- پارک جنگلی ارم- کد پستی: 4518983474آ

شماره تماس : 02433561900

 

  • برای آشنایی با موزه تاریخ طبیعی استان زنجان اینجا کلیک نمایید

?? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ????
دی ان ان