اینفو گرافی عملکرد دستگاه های اجرایی

آمار مقایسه ای نیروگاههای حوزه عملکردشرکت برق منطقه ای زنجان از سال 57-97

آمار مقایسه ای نیروگاههای حوزه عملکردشرکت برق منطقه ای زنجان  از سال 57-97
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان