مدیر دستگاه

مدیرکل اداره استاندارد استان
مدیرکل اداره استاندارد استان

داوود کارگر زاده

تلفن تماس:33447309 024

آدرس: زنجان، بلوار دکتر چمران، اداره کل اداره استاندارد استان

آدرس سایت: zanjan.isiri.gov.ir

انتخابگر پوسته

اخبار

بازدید از شرکت های تولیدی در راستای رفع موانع تولید و توسعه صنعت استان

بازدید از شرکت های تولیدی در راستای رفع موانع تولید و توسعه صنعت استان

در سال جهش تولید و به منظور بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید و تولید کنندگان استان، مدیر کل استاندارد استان زنجان، با هدف بررسی موانع و...
1345678910انتها

انتخابگر پوسته

اطلاعات آماری دستگاه اجرایی

انتخابگر پوسته

دی ان ان