مدیر دستگاه

مدیرکل اداره استاندارد استان
مدیرکل اداره استاندارد استان

داوود کارگر زاده

تلفن تماس:33447309 024

آدرس: زنجان، بلوار دکتر چمران، اداره کل اداره استاندارد استان

آدرس سایت: zanjan.isiri.gov.ir

اخبار

گسترش محورهای همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدزنجان با اداره استاندارد استان

گسترش محورهای همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدزنجان با اداره استاندارد استان

در جلسه مشترکی که بین اداره کل استاندارد استان زنجان ودانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، در محل این اداره کل تشکیل شد، محورهای همکاری دو ارگان، مورد...
اولین45678910111213

اطلاعات آماری دستگاه اجرایی

دی ان ان