مدیر دستگاه

مدیرکل اداره استاندارد استان
مدیرکل اداره استاندارد استان

داوود کارگر زاده

تلفن تماس:33447309 024

آدرس: زنجان، بلوار دکتر چمران، اداره کل اداره استاندارد استان

آدرس سایت: zanjan.isiri.gov.ir

اخبار

توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب انرژی ممنوع است

توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب انرژی ممنوع است

مدیر کل استاندارد استان با اعلام اینکه ؛ بر اساس ماده 13 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی کلیه تولیدکنندگان تجهیزات انرژی بر، موظفند بر مبنای معیارها...
12345678910انتها

اطلاعات آماری دستگاه اجرایی

دی ان ان