مدیر دستگاه

مدیرکل اداره استاندارد استان
مدیرکل اداره استاندارد استان

داوود کارگر زاده

تلفن تماس:33447309 024

آدرس: زنجان، بلوار دکتر چمران، اداره کل اداره استاندارد استان

آدرس سایت: zanjan.isiri.gov.ir

اخبار

ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل ، یکی از راههای رونق تولید است

ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل ، یکی از راههای رونق تولید است

دیر کل استاندارد استا زنجان اعلا کرد:؛ در حال حاضر تعداد366 نفر مدیر کنترل کیفیت و مسئول فنی در صنایع مختلف، مشغول فعالیت در واحدهای تولیدی تحت...
اولین234567891011انتها

اطلاعات آماری دستگاه اجرایی

دی ان ان