مدیر دستگاه

مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان زنجان
مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان زنجان

محمود نوری

تلفن تماس:   33472770-024

آدرس: زنجان، جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات،جنب ثبت احوال ،سازمان تعاون روستایی استان زنجان

آدرس سایت: zanjan@corc.ir

اخبار

12345678910انتها
دی ان ان