مدیر دستگاه

مدیر کل راه آهن شمالغرب
مدیر کل راه آهن شمالغرب

علی خدائی

تلفن تماس :   5-33327071 

آدرس : زنجان، خیابان سعدی جنوبي، اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب

آدرس وب سایت : sg.rai.ir

انتخابگر پوسته

اخبار

دیدار مدیران ارشد شرکت فولاد متیل با مدیر کل راه آهن شمالغرب

دیدار مدیران ارشد شرکت فولاد متیل با مدیر کل راه آهن شمالغرب

دردیدار مدیران ارشد شرکت فولاد متیل با مدیر کل راه آهن شمالغرب، توسعه و مکانیزه شدن سایت ترکیبی بارگیری ریلی ایستگاه سلطانیه مورد تاکید قرار گرفت...
1345678910انتها

انتخابگر پوسته

اطلاعات آماری دستگاه اجرایی

انتخابگر پوسته

اینفوگرافی عملکرد دستگاه اجرایی

دی ان ان