مدیر دستگاه

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان

مهندس اله مرادی

تلفن تماس:33145900 024

آدرس: زنجان، جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات شركت برق منطقه ‏ای زنجان

آدرس سایت: zrec.co.ir

اخبار

12345678
دی ان ان