مدیر دستگاه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

عليرضا علیزاده

تلفن تماس:   33157270-024

شماره فاکس:33442035

آدرس: زنجان، خیابان سرباز (سعدی شمالی)، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

آدرس سایت: zedc.ir

آدرس ایمیل Info@ZEDC.ir

اخبار

12345678910انتها

خدمات الکترونیک

دی ان ان