مدیر دستگاه

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

مهندس علیرضا جزء قاسمی

تلفن تماس:  02433783218

آدرس: زنجان، ;کمربندی شمالی ابتدای زیباشهر ، شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

آدرس سایت: www.znabfa.ir

اخبار

12345678910انتها

اینفوگرافی عملکرد دستگاه اجرایی

دی ان ان