مدیر دستگاه

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان

میرحیدر رضوی
تلفن تماس:33022227 024
آدرس: زنجان ، خیابان خرمشهر

آدرس سایت: www.intamedia.ir

اخبار

پیشگامی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان در به حداقل رساندن آسیب های...

پیشگامی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان در به حداقل رساندن آسیب های...

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان، با حضور حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی در استان زنجان، جلسه شورای...
12345678910انتها

اطلاعات آماری دستگاه اجرایی

دی ان ان