مدیر دستگاه

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان

میرحیدر رضوی
تلفن تماس:33022227 024
آدرس: زنجان ، خیابان خرمشهر

آدرس سایت: www.intamedia.ir

اخبار

سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی اداره کل از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی...
12345678910انتها

اطلاعات آماری دستگاه اجرایی

دی ان ان