X

اخبار

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در سال 98

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در سال 98

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز در سال 98

به اطلاع مدیران واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی استان زنجان می رساند طبق روال هر سال واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی که فعالیت چشمگیری در راستای حفاظت از محیط زیست،ایمنی ، بهداشت و مدیریت انرژی انجام داده اند و ضوابط و استاندارهای مربوطه را رعایت نموده اند به عنوان واحدهای صنعتی و خدماتی سبز انتخاب شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرند. در این راستا داوطلبین می توانند پرسشنامه های جدید مربوط به فرایند انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 98-97 را از پورتال سازمان به آدرس https://iranemp.ir تا تاریخ 30 آذر ماه تکمیل نمایند تا در سالجاری جزء واحد تحت پوشش در لیست صنایع سبز قرار گیرد.
شایان ذکر است بررسی استانی و نیز بررسی دبیرخانه انتخاب از اول دی تا پایان دی ادامه می یابد و و از اول بهمن ماه لغایت 10 بهمن استعلامات مربوطه جهت انتخاب واحدهای سبز صورت گرفته و پایان بهمن ماه همایش و تقدیر از واحدهای منتخب صورت می گیرد.

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان