اخبار

اطلاعیه طرح ملی هویت گذاری و پلاک کوبی دام کشور

اطلاعیه طرح ملی هویت گذاری و پلاک کوبی دام کشور

قابل توجه کلیه دامداران عزیز به منظور شناسایی دام های موجود ، ثبت اطلاعات دام و دامدار، برآورد تولیدات دامی ، جابجایی کنترل شده دام و نهایتا مبارزه با قاچاق دام زنده ، طرح هویت گذاری دام ( دام کوچک و بزرگ ) اجباری شده است.

تصویب اجرای اجباری استاندارد ساخت و نصب پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک

تصویب اجرای اجباری استاندارد ساخت و نصب پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک

برمبنای مصوب یکصد و دهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 19/6/1397 پلکان های برقی و پیاده های متحرک – ایمنی – قسمت 1- ساخت و نصب مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته و استاندارد ملی ایران به شماره 1-13836 تحت عنوان پلکان های برقی و پیاده های متحرک – ایمنی – قسمت 1- ساخت و نصب در ششصد وپنجاه و هفتمین اجلاس کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان