اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

پیشنهاد بهره گیری از چارچوب معماری سازمانی در برنامه های دولت الکترونیک استان

اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان زنجان در سال 99 به ریاست استاندار زنجان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

پیشنهاد بهره گیری از چارچوب معماری سازمانی در برنامه های دولت الکترونیک استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان در سال 99 نقشه راه نظام اداری، کمیته ساختار سازمانی و سرمایه انسانی در سال 99 در قالب برنامه های مرتبط با حوزه های مختلف ارائه شد.

سرائی در این خصوص گفت: اهم برنامه های مرتبط با حوزه ICT عبارتند از:برنامه چهارم با عنوان «ارتقاء و توسعه زیرساخت های لازم برای استقرار دولت الکترونیک در دستگاه های استانی» شامل اقدامات به شرح:

  1. تقویت و توسعه زیرساخت های لازم برای برگزاری کلیه جلسات به صورت ویدئو کنفرانس.
  2. ارتقاء کیفی خدمات میز خدمت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی در راستای کاهش تشریفات دست و پا گیر.
  3. فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب از خدمات دولت الکترونیک برای افزایش مشارکت های مردمی.
  4. شناسایی خدمات مدیریت شهری که قابلیت الکترونیکی شدن دارند و الزام به انجام ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگا ههای مرتبط و معرفی به شهروندان.

در این جلسه حامد سرایی مسئول هماهنگی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و عضو شورای راهبری توسعه مدیریت استان با اشاره به تصویب چارچوب معماری سازمانی ایران در کمیسیون دولت الکترونیکی کشور و تدوین برنامه ترویج و استقرار معماری سازمانی و مدل های مرجع آن در حوزه های عملکرد، خدمات، داده، نرم افزار، فناوری و امنیت؛ پیشنهاد کرد این چارچوب در برنامه چهارم نقشه راه نظام اداری ایران لحاظ شود.

لازم به توضیح است هدف از تدوین چارچوب معماری سازمانی ایران ارائه شده در سایت ieaf.ir تدوین رویکردهای مبتنی بر استانداردهای جهانی و پرهیز از پراکندگی در برنامه ریزی و اجرای کارهای موازی برای توسعه دولت الکترونیکی است. این چارچوب در برگیرنده چهار محور چارچوب و متدولوژی معماری سازمانی، برنامه ترویج و استقرار معماری سازمانی، مدل های مرجع ملی، و مدل های مرجع بخشی به تناسب حوزه های کارکردی سازمان ها است.

در پایان دکتر حقیقی استاندار زنجان بر اهمیت دولت الکترونیک اشاره کرده و بر ایجاد بانک جامع آماری GIS در استان توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی و نیز الکترونیکی شدن پنجره واحد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تأکید کرد. وی لزوم برنامه ریزی برای همچنین کاهش بروکراسی اداری در سال 99 را متذکر شد و گفت میز های خدمت در ادارات باید به سمت میزهای خدمت مجازی در قالب ارائه خدمات الکترونیکی حرکت کنند.

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان