اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

نقش بانک در اکوسیستم استارت آپی بسیار مهم است

نقش بانک در اکوسیستم استارت آپی بسیار مهم است

مدیر پارک علم و فناوری استان زنجان نقش سیستم بانکی در تکمیل اکوسیستم استارت آپی بسیار مهم ارزیابی کرد .

بررسی راهکارهای فعال سازی مجدد شرکت کانی ساب روئینه

بررسی راهکارهای فعال سازی مجدد شرکت کانی ساب روئینه

مدیر شعب بانک سپه منطقه زنجان در نشست با مدیر شرکت کانی ساب روئینه راهکارهای فعال سازی مجدد این شرکت را بررسی کرد .

تمدید بدهی تولید کنندگان کشاورزان استان زنجان

تمدید بدهی تولید کنندگان کشاورزان استان زنجان

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانک کشاورزی استان زنجان به مدت شش ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت  بیش از 835ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش مرغداری وطیور  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 835ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش مرغداری وطیور توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از 835ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش مرغداری وطیور  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت  بیش از 49ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش شیلات   توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 49ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش شیلات توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از 49ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش شیلات  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان