اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

جلسه شناسایی مناطق اولویت دار جهت استقرار طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی شهرستان ایجرود

جلسه شناسایی مناطق اولویت دار جهت استقرار طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی شهرستان ایجرود

جلسه شناسایی مناطق اولویت دار جهت استقرار طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی شهرستان ایجرود و انجام مطالعات پیش امکانسنجی موردنیاز جهت تسهیل در فرآیندهای مرتبط در مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد

جلسه تعیین مناطق اولویت دار به منظور شناسایی زمین های قابل واگذاری جهت احداث هتل

جلسه تعیین مناطق اولویت دار به منظور شناسایی زمین های قابل واگذاری جهت احداث هتل

جلسه تعیین مناطق اولویت دار به منظور شناسایی زمین های قابل واگذاری جهت احداث هتل و انجام مطالعات پیش امکانسنجی موردنیاز جهت تسهیل در فرآیندهای مرتبط در مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد

جلسه شناسایی مناطق اولویت دار جهت استقرار طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی

جلسه شناسایی مناطق اولویت دار جهت استقرار طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی

جلسه شناسایی مناطق اولویت دار جهت استقرار طرح های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و انجام مطالعات پیش امکانسنجی موردنیاز جهت تسهیل در فرآیندهای مرتبط در مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد

اولین نشست مدیران کل واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان در سال جهش تولید

اولین نشست مدیران کل واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان در سال جهش تولید

با حضور عباسچیان،مدیر کل و رییس شورای هماهنگی واحدهای تابعه وزارت  امور اقتصادی و دارایی در استان،اولین نشست مدیران کل واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان در سال جهش تولید برگزار  گردید.

جلسه هم اندیشی و ارتقاء هماهنگی های بین دستگاهی در خصوص شناسایی لکه های سرمایه گذاری در استان

جلسه هم اندیشی و ارتقاء هماهنگی های بین دستگاهی در خصوص شناسایی لکه های سرمایه گذاری در استان

جلسه هم اندیشی و ارتقاء هماهنگی های بین دستگاهی در خصوص شناسایی لکه های سرمایه گذاری در استان و تسهیل استعلامات مرتبط با اداره کل حفاظت محیط زیست در سیستم پنجره واحد سرمایه گذاری برگزار شد

جلسه بررسی و انجام هماهنگی بین دستگاهی در خصوص دپوی پسماند شرکت معدن کاران پیشرو آسیا با حضور سرمایه گذاران خارجی از کشور چین

جلسه بررسی و انجام هماهنگی بین دستگاهی در خصوص دپوی پسماند شرکت معدن کاران پیشرو آسیا با حضور سرمایه گذاران خارجی از کشور چین

جلسه بررسی و انجام هماهنگی بین دستگاهی در خصوص دپوی پسماند شرکت معدن کاران پیشرو آسیا با حضور سرمایه گذاران خارجی از کشور چین  به منظور بررسی امور مرتبط با شرکت معدن کاران پیشرو آسیا و  انجام هماهنگی بین دستگاهی در خصوص انتخاب زمین دپوی پسماند این شرکت برگزار شد

جلسه بررسی تعیین مناطق اولویت دار جهت انجام مطالعات پیش امکانسنجی وتکمیل اطلاعات موردنیاز

جلسه بررسی تعیین مناطق اولویت دار جهت انجام مطالعات پیش امکانسنجی وتکمیل اطلاعات موردنیاز

جلسه بررسی تعیین مناطق اولویت دار جهت انجام مطالعات پیش امکانسنجی وتکمیل اطلاعات موردنیاز با هدف هم اندیشی و هماهنگی های بین دستگاهی  در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار شد.

12345678

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان