اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

دبیر كمیته ورزش اداره كل امور اقتصادی و دارایی از مسابقات ورزشی بین دستگاههای واحد تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارك فجر خبر داد

دبیر كمیته ورزش اداره كل امور اقتصادی و دارایی از مسابقات ورزشی بین دستگاههای واحد تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارك فجر خبر داد

دبیر كمیته ورزش اداره كل امور اقتصادی و دارایی از مسابقات ورزشی بین دستگاههای واحد تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان به مناسبت گرامی داشت دهه مبارك فجر خبر داد.دبیر كمیته ورزش اداره كل امور اقتصادی و دارایی از مسابقات ورزشی بین دستگاههای واحد تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان به مناسبت گرامی داشت دهه مبارك فجر خبر داد.

جلسه هم اندیشی در خصوص شناسایی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری شرکت شهرک های کشاورزی

جلسه هم اندیشی در خصوص شناسایی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری شرکت شهرک های کشاورزی

جلسه هم اندیشی در خصوص شناسایی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری شرکت شهرک های کشاورزی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی در مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد .

دیدار صمیمانه ذیحسابان دستگاههای اجرایی با استاندار زنجان در راستای گرامی داشت روز حسابدار

دیدار صمیمانه ذیحسابان دستگاههای اجرایی با استاندار زنجان در راستای گرامی داشت روز حسابدار

دیدار صمیمانه ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان با استاندار زنجان در راستای گرامیداشت روز حسابدار
دیدار صمیمانه ذیحسابان دستگاههای اجرایی با استاندار زنجان در راستای گرامی داشت روز حسابدار
1345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان