اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

یکی از مهمترین نتایج ابلاغ الکترونیک کاهش نیاز به مراجعات حضوری در شرایط کنونی جامعه بوده است

یکی از مهمترین نتایج ابلاغ الکترونیک کاهش نیاز به مراجعات حضوری در شرایط کنونی جامعه بوده است

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان: یکی از مهمترین نتایج ابلاغ الکترونیک کاهش نیاز به مراجعات حضوری در شرایط کنونی جامعه بوده است.

پذیرش 70 درصد خوداظهاری مودیان بدون رسیدگی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی

پذیرش 70 درصد خوداظهاری مودیان بدون رسیدگی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی

مدیرکل امورمالیاتی استان زنجان: پذیرش 70 درصد خوداظهاری مودیان بدون رسیدگی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی

اعلام هزینه های قابل قبول مالیاتی در حوزه توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی

اعلام هزینه های قابل قبول مالیاتی در حوزه توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان خبر داد:
اعلام هزینه های قابل قبول مالیاتی در حوزه توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی

15 بهمن ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی پائیز 99

15 بهمن ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی پائیز 99

مسئول روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان: 15 بهمن ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی پائیز 99

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان