اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

اهدای خون ، استاندار زنجان

اهدای خون ، استاندار زنجان

دکتر حقیقی استاندار زنجان به همراه مهندس مرزبان معاون توسعه و مدیریت استانداری زنجان با حضور در مرکز جامع اهدای سعدی و مشارکت در طرح نذر خون ، اهدای خون کردند.

12

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان