اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان : بنیاد مسکن بر ترويج اصول ساختمان سازي و استفاده صحيح از مصالح مقاوم و استاندارد در ساخت و سازها تاکید جدی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان : بنیاد مسکن بر ترويج اصول ساختمان سازي و استفاده صحيح از مصالح مقاوم و استاندارد در ساخت و سازها تاکید جدی دارد.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان : بنیاد مسکن بر ترويج اصول ساختمان سازي و استفاده صحيح از مصالح مقاوم و استاندارد در ساخت و سازها تاکید جدی دارد.

جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستایی شهرستان طارم با حضور فرماندار این شهرستان و مدیرکل بنیاد مسکن استان

جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستایی شهرستان طارم با حضور فرماندار این شهرستان و مدیرکل بنیاد مسکن استان

جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستایی شهرستان طارم با حضور فرماندار این شهرستان و مدیرکل بنیاد مسکن استان 

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: شهرستان طارم ظرفیت و پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری دارد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: شهرستان طارم ظرفیت و پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری دارد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: شهرستان طارم ظرفیت و پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری دارد

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: بسیج در تمامی افتخارات نظام جمهوری اسلامی و عرصه‌های علمی و فکری سهیم بوده است

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: بسیج در تمامی افتخارات نظام جمهوری اسلامی و عرصه‌های علمی و فکری سهیم بوده است

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: بسیج در تمامی افتخارات نظام جمهوری اسلامی و عرصه‌های علمی و فکری سهیم بوده است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان :توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان :توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان :توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان است

123456789

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان