اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

بازدید مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه 368 واحدی طرح اقدام ملی گلشهر زنجان

بازدید مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه 368 واحدی طرح اقدام ملی گلشهر زنجان

بازدید مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه 368 واحدی طرح اقدام ملی گلشهر زنجان 

ایجاد فرصت های جدید فنی و مهندسی،تعامل ویژه درون و برون سازمانی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها برای پشبرد اهداف

ایجاد فرصت های جدید فنی و مهندسی،تعامل ویژه درون و برون سازمانی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها برای پشبرد اهداف

 ایجاد فرصت های جدید فنی و مهندسی،تعامل ویژه درون و برون سازمانی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها برای پشبرد اهداف 

بازدید مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی کشور از معدن شن و ماسه گیلوان شهرستان طارم

بازدید مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از معدن شن و ماسه گیلوان شهرستان طارم

بازدید مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی کشور از معدن شن و ماسه گیلوان شهرستان طارم

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی و مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان در راستای تعامل ویژه در انجام امور عمرانی بین دو استان

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی و مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان در راستای تعامل ویژه در انجام امور عمرانی بین دو استان

نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی و مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان در راستای تعامل ویژه در انجام امور عمرانی بین دو استان

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان