اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

احداث واحدهای مسکونی مقاوم با استفاده از اسکلت پیچ و  مهره ای استاندارد از سوی بنیاد مسکن استان

احداث واحدهای مسکونی مقاوم با استفاده از اسکلت پیچ و مهره ای استاندارد از سوی بنیاد مسکن استان

مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد : احداث واحدهای مسکونی مقاوم با استفاده از اسکلت پیچ و  مهره ای استاندارد از سوی بنیاد مسکن استان

بهره مندی بیش از دو هزار و 400 خانوار از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در طول یک سال گذشته

بهره مندی بیش از دو هزار و 400 خانوار از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در طول یک سال گذشته

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان :بهره مندی بیش از دو هزار و 400 خانوار از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در طول یک سال گذشته

تعامل بانک های عامل با بنیاد مسکن، در راستای پرداخت تهسیلات نوسازی بسیار مطلوب است

تعامل بانک های عامل با بنیاد مسکن، در راستای پرداخت تهسیلات نوسازی بسیار مطلوب است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان:تعامل بانک های عامل با بنیاد مسکن، در راستای پرداخت تهسیلات نوسازی بسیار مطلوب است

مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکید کرد: مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی غیرمقاوم نیازمند همکاری جدی بانک های عامل

مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکید کرد: مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی غیرمقاوم نیازمند همکاری جدی بانک های عامل

مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکید کرد:

مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی غیرمقاوم نیازمند همکاری جدی بانک های عامل

با پرداخت تسهیلات ویژه به متقاضیان از سوی بانک ها، می توان خسارت را در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه به حداقل رساند

با پرداخت تسهیلات ویژه به متقاضیان از سوی بانک ها، می توان خسارت را در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه به حداقل رساند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان :با پرداخت تسهیلات ویژه به متقاضیان از سوی بانک ها، می توان خسارت را در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه به حداقل رساند

استفاده از همه ظرفیت های قانونی و گسترش تعاملات بین دستگاه های اجرایی برای تامین مسکن افراد کم بضاعت

استفاده از همه ظرفیت های قانونی و گسترش تعاملات بین دستگاه های اجرایی برای تامین مسکن افراد کم بضاعت

مدیرکل بنیاد مسکن استان  تاکید کرد:استفاده از همه ظرفیت های قانونی و گسترش تعاملات بین دستگاه های اجرایی برای تامین مسکن افراد کم بضاعت

تعامل مطلوب بنیاد مسکن با بانک های عامل، روند پرداخت تسهیلات را سرعت بخشیده است

تعامل مطلوب بنیاد مسکن با بانک های عامل، روند پرداخت تسهیلات را سرعت بخشیده است

مدیرکل بنیاد مسکن استان در دیدار با مدیرامور شعب بانک مسکن استان:تعامل مطلوب بنیاد مسکن با بانک های عامل، روند پرداخت تسهیلات را سرعت بخشیده است

12345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان