اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

بهره مندی بیش از دو هزار خانوار از تسهیلات  100 میلیون تومانی برای بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در سالجاری

بهره مندی بیش از دو هزار خانوار از تسهیلات 100 میلیون تومانی برای بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در سالجاری

بهره مندی بیش از دو هزار خانوار از تسهیلات  100 میلیون تومانی برای بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در سالجاری

1345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان