اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از روند اجرای پروژه 368 واحدی طرح اقدام ملی گلشهر زنجان

بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از روند اجرای پروژه 368 واحدی طرح اقدام ملی گلشهر زنجان

بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از روند اجرای پروژه 368 واحدی طرح اقدام ملی گلشهر زنجان

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان