اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در واحد سامد استانداری در راستای پاسخگویی به درخواست های تلفنی از طریق خط ۱۱۱

حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در واحد سامد استانداری در راستای پاسخگویی به درخواست های تلفنی از طریق خط ۱۱۱

حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در واحد سامد استانداری در راستای پاسخگویی به درخواست های تلفنی از طریق خط ۱۱۱

توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان است، که باید همه جانبه و تحول آفرین باشد

توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان است، که باید همه جانبه و تحول آفرین باشد

توسعه روستایی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان است، که باید همه جانبه و تحول آفرین باشد

نشست مشترک مدیران کل و معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان های زنجان و اردبیل در راستای گسترش تعاملات

نشست مشترک مدیران کل و معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان های زنجان و اردبیل در راستای گسترش تعاملات

نشست مشترک مدیران کل و معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان های زنجان و اردبیل در راستای گسترش تعاملات

اعطای تسهیلات بلاعوض به میزان ۲۷۵ میلیارد ریال برای ساخت و تکمیل واحد های مسکونی روستایی در استان زنجان در سال جاری

اعطای تسهیلات بلاعوض به میزان ۲۷۵ میلیارد ریال برای ساخت و تکمیل واحد های مسکونی روستایی در استان زنجان در سال جاری

اعطای تسهیلات بلاعوض به میزان ۲۷۵ میلیارد ریال برای ساخت و تکمیل واحد های مسکونی روستایی در استان زنجان در سال جاری

روابط عمومی ها به عنوان  یکی از ظرفیت های اطلاع رسانی، حلقه اتصال سازمان ها با افکار عمومی به شمار می آیند

روابط عمومی ها به عنوان یکی از ظرفیت های اطلاع رسانی، حلقه اتصال سازمان ها با افکار عمومی به شمار می آیند

روابط عمومی ها به عنوان  یکی از ظرفیت های اطلاع رسانی، حلقه اتصال سازمان ها با افکار عمومی به شمار می آیند

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان