اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

بیش از 82 درصد زنجانی کارت هوشمند ملی دریافت کرده‌اند

بیش از 82 درصد زنجانی کارت هوشمند ملی دریافت کرده‌اند

سید علی شفیعی مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: از جمعیت ۸۳۸ هزار و ۵۵۶ نفری واجد شرایط در استان 690 هزار و 300 نفردر هشت ماهه امسال کارت هوشمند ملی را دریافت کرده‌اند.
در هشت ماهه امسال 99.63 درصد ولادت ها در مهلت قانونی به ثبت رسیده است

در هشت ماهه امسال 99.63 درصد ولادت ها در مهلت قانونی به ثبت رسیده است

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: طی هشت ماهه امسال 11 هزار و 328 واقعه ولادت در این استان به ثبت رسیده که 99.63 درصد آن در مهلت قانونی ( 15 روزه ( بوده است.

حضور مرادی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه شورای اداری ثبت احوال

حضور مرادی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه شورای اداری ثبت احوال

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : مرادی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداردرجلسه شورای اداری ثبت احوال حضور یافت .

بیش از 684 هزار زنجانی کارت هوشمند ملی دریافت کرده‌اند

بیش از 684 هزار زنجانی کارت هوشمند ملی دریافت کرده‌اند

سید علی شفیعی مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: از جمعیت ۸۳۸ هزار و ۵۵۶ نفری واجد شرایط در استان 684 هزار و 947 نفردر هفت ماهه امسال کارت هوشمند ملی را دریافت کرده‌اند.

در هفت ماهه امسال به طور متوسط روزانه 13 واقعه فوت در استان رخ داده است

در هفت ماهه امسال به طور متوسط روزانه 13 واقعه فوت در استان رخ داده است

یه گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان زنجان : سید علی شفیعی مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت : درهفت ماهه امسال برابر با 2هزارو 784 واقعه وفات رخ داده که به طور متوسط روزانه 13 واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است .

در هفت ماهه امسال بیش از 99 درصد ولادت ها در مهلت قانونی به ثبت رسیده است

در هفت ماهه امسال بیش از 99 درصد ولادت ها در مهلت قانونی به ثبت رسیده است

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: طی هفت ماهه امسال 10 هزار و 39 واقعه ولادت در این استان به ثبت رسیده که 99.61 درصد آن در مهلت قانونی ( 15 روزه ) بوده است.

155 هزار زنجانی برای دریافت کارت هوشمندملی مراجعه نکرده‌اند

155 هزار زنجانی برای دریافت کارت هوشمندملی مراجعه نکرده‌اند

مهدی ژاله چیان معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال استان زنجان با اشاره به اینکه در استان 838 هزار واجد شرایط دریافت کارت هوشمندملی هستند، گفت: 155 هزار نفر هنوز برای دریافت این کارت مراجعه نکرده‌اند.

12345

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان