اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

دیدار مدیران ارشد شرکت فولاد متیل با مدیر کل راه آهن شمالغرب

دیدار مدیران ارشد شرکت فولاد متیل با مدیر کل راه آهن شمالغرب

دردیدار مدیران ارشد شرکت فولاد متیل با مدیر کل راه آهن شمالغرب، توسعه و مکانیزه شدن سایت ترکیبی بارگیری ریلی ایستگاه سلطانیه مورد تاکید قرار گرفت   

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان