اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

بازدید مدیر کل گمرک استان زنجان، به همراه معاونین از شرکت کاغذ سازی اشراق زنجان

بازدید مدیر کل گمرک استان زنجان، به همراه معاونین از شرکت کاغذ سازی اشراق زنجان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک زنجان

بازدید مدیر کل گمرک استان زنجان، به همراه معاونین از شرکت کاغذ سازی اشراق زنجان با هدف حمایت از شرکتهای تولیدی استان.

بازدیـد مدیر کـل گمـرک استـان زنجـان از شرکـت خالص سازان

بازدیـد مدیر کـل گمـرک استـان زنجـان از شرکـت خالص سازان

به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک زنجان

بازدید مدیر کل گمرک استان زنجان، به همراه معاونین از شرکت خالص سازان زنجان با هدف حمایت از شرکتهای تولیدی استان.

بازدیـد مدیر کـل گمـرک استـان زنجـان از شرکـت آندیا فولاد

بازدیـد مدیر کـل گمـرک استـان زنجـان از شرکـت آندیا فولاد

 

 به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرک زنجان بازدید مدیر کل گمرک استان زنجان، به همراه معاونین و حراست  از شرکت آندیا فولاد زنجان با هدف حمایت از شرکتهای تولیدی استان.

123

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان