اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

فراخوان عمومی3-99 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها /شهرک های کشاورزی ( گلخانه ای ، دامپروری وشیلاتی)

فراخوان عمومی3-99 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها /شهرک های کشاورزی ( گلخانه ای ، دامپروری وشیلاتی)

متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 1399/03/20به مدت شش ماه (6)ماه با مرجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مراجعه نمایند.

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان