اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

برگزار ي جلسه جهت معرفي تسهيلات بنياد ملي نخبگان استان زنجان
بنیاد نخبگان

برگزار ي جلسه جهت معرفي تسهيلات بنياد ملي نخبگان استان زنجان

جلسه هماهنگي جهت معرفي تسهيلات بنياد ملي نخبگان براي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي، در محل بنياد نخبگان استان برگزار شد.

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان