اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

بالغ بر 60 درصد جایگاه های CNG منطقه زنجان گواهينامه استاندارد دريافت كردند

بالغ بر 60 درصد جایگاه های CNG منطقه زنجان گواهينامه استاندارد دريافت كردند

بالغ بر 60 درصد جایگاه های CNG منطقه زنجان گواهينامه استاندارد دريافت كردند

استاندارد سازی دوره اي جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده CNG

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان