اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی استان

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی استان

غلامحسین جمیلی

تلفن تماس:  33463777  024

آدرس: زنجان، بزرگراه گاوازنگ - مجتمع ادارات ،روبروی برق منطقه ای- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

آدرس سایت: http://zccima.ir

ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان

ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان

سیداحمد طاهری
تلفن تماس:02433770043-02433770300
آدرس اداره:
زنجان-خیابان خرمشهر -نرسیده به میدان هنرستان -سرپرستی بانک ملی استان زنجان
آدرس سایت:bmi4300@bmi.ri
شماره پیامک:30006400

12345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان