اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

مشارکت در طرح نوسازی تجهیزات مرغداری توسط   بانك كشاورزي استان زنجان

مشارکت در طرح نوسازی تجهیزات مرغداری توسط بانك كشاورزي استان زنجان

مشارکت در طرح نوسازی تجهیزات مرغداری توسط   بانك كشاورزي استان زنجان                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راه اندازی طرح پرورش گوسفند داشتی با مشارکت  بانك كشاورزي استان زنجان

راه اندازی طرح پرورش گوسفند داشتی با مشارکت بانك كشاورزي استان زنجان

راه اندازی طرح پرورش گوسفند داشتی با مشارکت  بانك كشاورزي استان زنجان                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک کشاورزی زنجان برای خرید سم وکود کشاورز کارت صادر می کند

بانک کشاورزی زنجان برای خرید سم وکود کشاورز کارت صادر می کند

بانک کشاورزی زنجان برای خرید سم وکود کشاورز کارت صادر می کند                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از  7982میلیاردریال بهای گندم به کشاورزان توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان زنجان

پرداخت بیش از 7982میلیاردریال بهای گندم به کشاورزان توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان زنجان

پرداخت بیش از  7982میلیاردریال بهای گندم به کشاورزان توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان زنجان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راه اندازی واحد احداث انبارداری ونگهداری محصولات کشاورزی همزمان با هفته دولت  با مشارکت بانک کشاورزی استان زنجان

راه اندازی واحد احداث انبارداری ونگهداری محصولات کشاورزی همزمان با هفته دولت با مشارکت بانک کشاورزی استان زنجان

با حضور استاندار وهیأت همراه ومسئولین شهرستان خرمدره واحد احداث انبارداری ونگهداری محصولات کشاورزی همزمان با هفته دولت  با مشارکت بانک کشاورزی استان زنجان راه اندازی شد 

123456

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان