اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

آگهی مزایده عمومی خودرو پژو405 اداره کل هواشناسی استان زنجان

آگهی مزایده عمومی خودرو پژو405 اداره کل هواشناسی استان زنجان

با استناد مجوز شماره 990098 مورخ 1400/10/08 کمیسیون ماده (2) اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، تعداد یک دستگاه خودرو با مشخصات ذیل به روش مزایده عمومی به شماره 1000003015000001 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir به فروش می رساند.

 

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم

  اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 2000001271000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مزایده املاک و مسکن اداره کل راه و شهرسازی
مزایدات استان

مزایده املاک و مسکن اداره کل راه و شهرسازی

اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان در نظر دارد املاك و مستغلات تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد و با شماره مزايده ٢٠٩٨٠٠١٢٧١٠٠٠٠٠١ به صورت (www.setadiran.ir) مزايده، با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت الكترونيكي به فروش برساند.

مزایده شماره 2/98 املاک مازاد بانک ملی ایران

مزایده شماره 2/98 املاک مازاد بانک ملی ایران

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان زنجان در نظر دارد، تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق مزایده بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، متصرفدار و غیر متصرفدار به فروش برساند. متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر ، بازدید از ملک ، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات در مهلت مقرر به محل اداره امور شعب بانک ملی استان واقع در زنجان خیابان خرمشهر نبش خیابان بلال حبشی مراجعه و یا با شماره تلفت 33781101 تماس حاصل فرمایند.
واگذاري مديريت اموربهره برداري جايگاه عرضه سوخت CNG اتوبوس راني
مزایدات استان

آگهي مزايده(57-95):

واگذاري مديريت اموربهره برداري جايگاه عرضه سوخت CNG اتوبوس راني

 آگهي مزايده عمومي       57-95

شهرداري زنجان باستناد موافقت شماره 4362/103/ش مورخ 22/10/92 شوراي اسلامي شهردر نظر دارد مديريت اموربهره برداري جايگاه عرضه سوخت CNG اتوبوس راني خود را با مشخصات مندرج دراسناد مزايده به شركتهاي داراي صلاحيت و مورد تائيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق برگزاري مزايذه عمومي  واگذار نمايد.لذا ازكليه اشخاص حقوقي واجد شرايط وداراي ظرفيت بهره برداري  دراستان زنجان دعوت ميشود درصورت تمايل به همكاري جهت دريافت اسنادازتاريخ 28 /6/ 95 لغايت  8 /7/ 95 به امور قراردادهاي شهرداري زنجان واقع درخيابان خرمشهر بلوار آزادي ساختمان شهرداري مركز مراجعه وجهت كسب اطلاعات بيشتر به نشاني اينترنتي www.zanjan.ir ويا با شماره تماسهاي 02433422036 امور قراردادها و شماره 02433780501 .سازمان خدمات موتوري شهرداري زنجان تماس حاصل نمايند.

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان