اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

پروژه فاضلاب روستای نصیر آباد امسال افتتاح می شود

پروژه فاضلاب روستای نصیر آباد امسال افتتاح می شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: پروژه فاضلاب روستای نصیر آباد به عنوان یکی از معدود روستاهای کشور که از خدمات جمع آوری، دفع و تصفیه بهداشتی فاضلاب بهره مند خواهد شد، امسال افتتاح می شود.

افتتاح 49طرح آبرسانی در سال 99

افتتاح 49طرح آبرسانی در سال 99

علیرضا جزء قاسمی گفت: در سال جاری 49طرح آبرسانی شهری و روستایی استان زنجان در قالب پویش #هرهفته-الف-ب-ایران، با اعتباری افزون بر هزار و 340 میلیارد ریال افتتاح می گردد.

کاهش 28 درصدی حوادث آب در سالی که گذشت

کاهش 28 درصدی حوادث آب در سالی که گذشت

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب در سالی که گذشت، مجموعاً تعداد بیش از 894 هزار تماس مشترکین را در استان زنجان پاسخگویی کرد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: بیش از 140 هزار فقره از این تماس ها توسط کارشناسان و بیش از 753 هزار مورد نیز توسط سامانه گویا پاسخگویی و رسیدگی شده است.

پاسخگویی 894 هزار تماس توسط مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

پاسخگویی 894 هزار تماس توسط مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب در سالی که گذشت، مجموعاً تعداد بیش از 894 هزار تماس مشترکین را در استان زنجان پاسخگویی کرد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: بیش از 140 هزار فقره از این تماس ها توسط کارشناسان و بیش از 753 هزار مورد نیز توسط سامانه گویا پاسخگویی و رسیدگی شده است.

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان