اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

تحقق 97 درصدی برنامه های پیش بینی شده راه آهن شمالغرب

تحقق 97 درصدی برنامه های پیش بینی شده راه آهن شمالغرب

تحقق 97 درصدی برنامه های پیش بینی شده راه آهن شمالغرب در زمینه تناژ تخلیه و تحقق 113 و 65 درصدی در زمینه تناژ و تن کیلومتر بارگیری شده و57 و 54 درصدی در زمینه تن کیلومتر بار ناخالص و خالص حمل شده است.

 

12345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان