اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

بازدید عباسچیان، رییس شورا و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی  از غرفه اختصاصی شورای هماهنگی واحدهای تابعه

بازدید عباسچیان، رییس شورا و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی از غرفه اختصاصی شورای هماهنگی واحدهای تابعه

بازدید عباسچیان، رییس شورا و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به همراه  مدیران واحدهای تابعه از غرفه اختصاصی شورای هماهنگی واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان زنجان در نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای هفته دولت

جلسه هم اندیشی در خصوص آیین نامه تشکیل شورای ملی راهبری پنجره واحد صدور مجوزهای سرمایه گذاری استان زنجان

جلسه هم اندیشی در خصوص آیین نامه تشکیل شورای ملی راهبری پنجره واحد صدور مجوزهای سرمایه گذاری استان زنجان

برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص آیین نامه تشکیل شورای ملی راهبری پنجره واحد صدور مجوزهای سرمایه گذاری به همراه دستورالعمل اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و پاسخگویی به استعلامات در قالب سامانه ملی پنجره واحد صدور مجوزهای سرمایه گذاری

اولین123457910

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان