اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در شصتمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه آسیا شرکت نمود

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در شصتمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه آسیا شرکت نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل شصتمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه آسیا با حضور عباسچیان،مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان،خرمی رییس شعب بیمه آسیا و تعدادی از بیمه گذاران در محل ساختمان مرکزی بیمه آسیا برگزار شد.

اولین123456810

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان