اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

آغاز تجهيز فروشندگي هاي نفت سفيد استان زنجان به پوزهاي بانكي

آغاز تجهيز فروشندگي هاي نفت سفيد استان زنجان به پوزهاي بانكي

توزيع نفت سفيد در نيمه دوم سال؛ توزيع هدفمند اين سرمايه ملي با استفاده از كارت بانكي زمينه ساز تعالي خدمات به همشهريان و مبارزه با قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبكه

اولین45678101213

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان