اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

بالغ بر 60 درصد جایگاه های CNG منطقه زنجان گواهينامه استاندارد دريافت كردند

بالغ بر 60 درصد جایگاه های CNG منطقه زنجان گواهينامه استاندارد دريافت كردند

بالغ بر 60 درصد جایگاه های CNG منطقه زنجان گواهينامه استاندارد دريافت كردند

استاندارد سازی دوره اي جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده CNG

شتاب گرفتن طرح دوگانه سوز نمودن رايگان خودروهاي عمومي در استان زنجان

شتاب گرفتن طرح دوگانه سوز نمودن رايگان خودروهاي عمومي در استان زنجان

شتاب گرفتن طرح دوگانه سوز نمودن رايگان خودروهاي عمومي در استان زنجان

32 دستگاه خودرو عمومی طي يك هفته دوگانه ‌سوز شدند

135678910انتها

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان