اخبار پورتال استان زنجان

اخبار

دبیر علمی دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز در استان زنجان

دبیر علمی دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز در استان زنجان

در دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز در استان زنجان ، 20 مقاله علمی از سطح کشور توسط داوران پذیرفته شد.

دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز در استان زنجان برگزار شد

دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز در استان زنجان برگزار شد

دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران در استان زنجان با حضور فعالین حوزه معدن ، مسئولین دستگاههای مرتبط ، اساتید و دانشجویان در دانشگاه زنجان برگزار گردید.

امکان ارسال شکایات از واحدهای صنفی به صورت اینترنتی در استان زنجان فراهم شد

امکان ارسال شکایات از واحدهای صنفی به صورت اینترنتی در استان زنجان فراهم شد

با ایجاد لینک در سامانه آسان پرداخت (آپ) امکان ارسال شکایات از واحدهای صنفی به صورت اینترنتی و مشاهده نتیجه رسیدگی از طریق این سامانه فراهم گردید.

رشد 64 درصدی سرمایه گذاری پیش بینی شده طرح های صنعتی در استان زنجان

رشد 64 درصدی سرمایه گذاری پیش بینی شده طرح های صنعتی در استان زنجان

بر اساس جوازهای تاسیس صادره در 7 ماهه سالجاری سرمایه گذاری پیش بینی شده طرح های صنعتی در استان زنجان از رشد 64 درصدی برخوردار بوده است.

1234567

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان