اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

آیین افتتاح مرکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه‌ای " نوع الف" در استان زنجان در محل شرکت سمن آسا با نام تجاری "پاک سمن"

آیین افتتاح مرکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه‌ای " نوع الف" در استان زنجان در محل شرکت سمن آسا با نام تجاری "پاک سمن"

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان در آیین افتتاح مرکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه‌ای " نوع الف" در استان زنجان در محل شرکت سمن آسا با نام تجاری "پاک سمن" گفت: باید نگاهمان را از کارگاه‌ها فراتر ببریم و ظرفیت‌های استان در حوزه آموزش‌های مهارتی بشناسیم و براساس آن برنامه‌ریزی مدون طراحی کنیم .

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان