اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

پنجمین جلسه کمیته‌ی تدارکات و پشتیبانی: بررسی نیازهای عمرانی و تجهیزاتی مراکز کانون زنجان

پنجمین جلسه کمیته‌ی تدارکات و پشتیبانی: بررسی نیازهای عمرانی و تجهیزاتی مراکز کانون زنجان

در پنجمین جلسه کمیته‌ی تدارکات و پشتیبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان نیازهای عمرانی و تجهیزاتی مراکز کانون بررسی شد.

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان