اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

برگشت آرامش به شعبه کارگشایی بانک ملی در پی شایعات اخیر

برگشت آرامش به شعبه کارگشایی بانک ملی در پی شایعات اخیر

با همکاری دستگاههای اجرایی و دادگستری محترم زنجان و همچنین اصحاب رسانه و جراید،با حمایت های استاندار محترم آرامش به شعبه کارگشایی برگشت.

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان