اخبار پورتال استان زنجان

نمایش جزئیات مطلب

ديدار معاونين مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان با مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي شرکت توزيع نيروي برق  استان زنجان

ديدار معاونين مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان با مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان

جلسه اي با حضور معاونين آموزشي و مالي پشتيباني مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان به همراه رئيس مرکز اين مجتمع در زنجان و مديردفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان برگزار گرديد.

توانمندسازی منابع انسانی ضرورت ملی است

توانمندسازی منابع انسانی ضرورت ملی است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان، گفت: توانمندسازی منابع انسانی ضرورت ملی است.

انتخابگر پوسته

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان