خدمات دستگاه های اجرایی

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی - (10031459000)


 

عنوان خدمت:  ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
شناسه خدمت: 10031459000
نام دستگاه اجرایی:  اداره کل استاندارد استان زنجان
نوع خدمت:

- خدمت به شهروندان (G2C)

- خدمت به کسب و کار (G2B)

مدارک مورد نیاز: تصویر پروانه کاربرد ، قرارداد فیمابین خریدار و سازنده و  اسناد فنی مجوز تعمیر کار ، درخواست صاحب باسکول و  اسناد فنی ، تفاهم نامه منعقد شده با شرکت نفت
هزینه ارائه خدمت:

1- آزمون اولیه وسایل توزین سنگین و آزمون پس از تعمیر وسایل توزین سنگین (باسکول):

2010000 (فاصله کمتر از 50 کیلومتر)
2280000 (فاصله بین50 تا 100کیلومتر)
3000000 (فاصله بیش از 100 کیلومتر)
2- آزمون دوره ای وسایل توزین سنگین و آزمون صحت عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول):
915000
3- پلمپ گذاری وسایل توزین سبک مورد استفاده در داد و ستد عمومی:
براساس نوع محصول یا آزمون متغییر از 30000 تا 2160000
4- نظارت بر جایگاههای توزیع سوخت:
70000درون شهری
90000برون شهری

مدت زمان ارایه خدمت: حداکثر 1 ماه

دانلود فایل شناسنامه خدمت

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان