خدمات دستگاه های اجرایی

اشتراک پذیری مشترکین جزء (130316670100)

عنوان خدمت:   اشتراک پذیری مشترکین جزء
شناسه خدمت:  130316670100
نام دستگاه اجرایی:  شرکت گاز استان زنجان
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک مورد نیاز:

تاییدیه نقشه نظام مهندسی
واریز حق انشعاب
کپی اسناد مالکیت
کپی کارت ملی
کپی پروانه ساختمان

هزینه ارائه خدمت: مطابق قوانین و تعرفه های مصوب شرکت ملی گاز ایران
مدت زمان ارایه خدمت:  15 دقیقه

دانلود فایل شناسنامه خدمت

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان