خدمات دستگاه های اجرایی

تهیه استانداردهای آموزش مهارت - (18081048000)

عنوان خدمت: تهیه استانداردهای آموزش مهارت
شناسه خدمت: 18081048000
نام دستگاه اجرایی:  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم رزومه متقاضیان عضویت در کمیته های تخصصی

ارسال درخواست تدوین استاندارد با تکمیل فرم تجزیه و تحلیل شغل از طریق سامانه ملی استاندارد مهارت 

هزینه ارائه خدمت:  
مدت زمان ارایه خدمت:  

دانلود فایل شناسنامه خدمت

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان