خدمات دستگاه های اجرایی

درخواست انشعاب آمپری- (۱۳۰۳۱۴۶7102)

عنوان خدمت: درخواست انشعاب آمپری
شناسه خدمت: 13031467102
نام دستگاه اجرایی:  شرکت های برق منطقه ای
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک مورد نیاز: شناسه قبض
وکالت نامه (در صورت اشتراکی بودن انشعاب)
سند احراز هویت (مانند کارت ملی)
هزینه ارائه خدمت: مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق
مدت زمان ارایه خدمت:  5 روز

دانلود فایل شناسنامه خدمت

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان