خدمات دستگاه های اجرایی

سوابق پرداخت- (13031465106)

عنوان خدمت:  سوابق پرداخت
شناسه خدمت: 13031465106
نام دستگاه اجرایی:  شرکت های توزیع نیروی برق
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک مورد نیاز:

شناسه قبض

آخرین قبض مشترک

هزینه ارائه خدمت: مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق
مدت زمان ارایه خدمت: 5 روز

دانلود فایل شناسنامه خدمت

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان